Młodzież > Młodzi On-Life

Międzynarodowa wymiana młodzieży TYE1 - pierwszy tydzień za nami!

  • 08-12-2014
  • Autor: BRWL
16 osobowa grupa młodych ludzi z Lubuskiego, Kraju Preszowskiego, Dubrownika-Neretwy oraz Abruzji w czasie dwutygodniowego pobytu w Brukseli odkrywa jak funkcjonuje Unia Europejska „od kuchni”. Międzynarodowa wymiana młodzieży realizowana z projektu yBBregions współfinansowanego z programu UE „Młodzież w działaniu” zakłada nieformalne kształcenie i podnoszenie świadomości o funkcjonowaniu UE.
Po pierwszym zapoznawczym dniu wymiany, młodzi ludzie z Polski, Słowacji, Chorwacji i Włoch w ciągu kolejnych dni pierwszego tygodnia pobytu w Brukseli odwiedzili Parlament Europejski gdzie m.in. wysłuchali prelekcji o funkcjonowaniu Parlamentu, jako obserwatorzy wzięli udział w posiedzeniu parlamentarnej komisji ds. polityki regionalnej REGI, spotkali się również ze słowackimi oraz chorwackimi członkami Parlamentu Europejskiego.
 
Ponadto, grupa miała także okazję obserwować sesję plenarną zgromadzenia Komitetu Regionów. Uczestnicy wymiany obejrzeli  też jeden z trzech filmów nominowanych do nagrody Parlamentu Europejskiego: LUX Film Prize, słowieński film „Class enemy”, w obecności reżysera.
Młodzi ludzie spotkali się także z   przedstawicielem europejskiej sieci organizacji młodzieżowych – European Youth Forum, zwiedzili Parlamentarium ukazujące historię powstania UE a podczas Role Play Game w tymże Parlamentarium zamienili się na moment w Europosłów uczestnicząc w symulacji podejmowania decyzji przez PE.
 
Również w weekend uczestnicy nie mogli narzekać na nudę, w sobotę grupa odwiedziła największą interaktywną wystawę historii Brukseli – BIP, w niedzielę młodzi ludzie pomimo niełaskawej pogody odkrywali belgijską Gandawę.
 
Program drugiego tygodnia wymiany jest równie napięty: przewiduje wizyty w Stałych Przedstawicielstwach Krajów Członkowskich przy UE, spotkania z dziennikarzami, wizytę w Komitecie Regionów oraz Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym czy też udział w wydarzeniach promocyjnych Włoskiej Prezydencji.  Z końcem tygodnia uczestnicy przedstawią również swoje prezentacje, które przygotowują w grupach w odpowiedzi na otrzymane I dnia pobytu zadanie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją