Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Uwaga młodzi Lubuszanie! Rozpoczynamy nabór do ostatniej edycji Międzynarodowej Wymiany Młodzieży w Brukseli

 • BRWL /
 • 01-02-2016
Ilustracja do informacji: Uwaga młodzi Lubuszanie! Rozpoczynamy nabór do ostatniej edycji Międzynarodowej Wymiany Młodzieży w Brukseli Zapraszamy wszystkich młodych Lubuszan w wieku 18-25 lat do zgłaszania chęci udziału w ostatniej już edycji Międzynarodowej Wymiany Młodzieży w ramach projektu „yBBregions”, która odbędzie się od 11 do 24 kwietnia 2016 r. w Brukseli. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie poprzez rejestrację na stronie internetowej projektu do 21 lutego br.
Celem wymiany młodzieży jest nieformalne uczenie się na temat  funkcjonowania Unii Europejskiej, inicjatyw wspólnotowych oraz działania instytucji UE oraz polityk wspólnotowych zwłaszcza tych odnoszących się do  młodzieży od strony praktycznej, m.in. poprzez bezpośrednie spotkania z przedstawicielami instytucji unijnych, innych organów doradczych UE czy też organizacji europejskich. Ponadto, dwutygodniowy pobyt w Brukseli daje szansę bliższego poznania kultur krajów uczestniczących w projekcie i nawiązania kontaktów z rówieśnikami z Włoch, Chorwacji i Słowacji a także korzystając z okazji pobytu w Belgii - turystycznego odkrywania tego kraju i jego stolicy.
Uczestnikom zapewniamy ubezpieczenie, przejazd do i z Brukseli, bilety komunikacji publicznej w Brukseli a także zakwaterowanie i  wyżywienie. Mając na uwadze fakt, że językiem roboczym projektu jest język angielski, do udziału w działaniu konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego.
 
Zapraszamy wszystkie osoby zarejestrowane na stronie projektu yBBregions do zgłaszania chęci udziału w II turze wiosennej, międzynarodowej wymiany młodzieży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniu projektu, które nie są jeszcze członkami projektowej społeczności prosimy o uprzednią rejestrację na stronie projektu.
 
Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego informujemy iż od dziś (1 lutego) do 21 lutego 2016 r., wszyscy użytkownicy spełniający kryteria kwalifikowalności są zaproszeni do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w drugim działaniu projektu:

MIĘDZYNARDOWA WYMIANA MŁODZIEŻY, tura II – WIOSNA 2016, która odbędzie się w terminie od 11 do 24 kwietnia 2016 roku  w Brukseli.
 
W IV - ostatniej już edycji międzynarodowej wymiany młodzieży weźmie udział szesnaście osób: po cztery osoby z każdego regionu uczestniczącego w projekcie: Województwa Lubuskiego, Kraju Preszowskiego, Abruzji i Dubrownika-Neretwy.
 
Aby wyrazić swoje zainteresowanie udziałem w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę yBBregions i poprzez menu-użytkownika uaktualnienie swojego profilu i zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST TYE SPRING 2” (osoby dotąd nie zarejestrowane prosimy o stworzenie profilu).
 
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY kwalifikują się osoby:
 • w wieku od 18 do 25 lat;
 • urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim -zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy
 • i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.
 
Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.
 
Jednocześnie, informujemy, że ze względu na konieczność zachowania równowagi płci w projekcie poprzez równą ilość kobiet i mężczyzn biorących udział w jego działaniach (zgodnie z założeniami aplikacji o dofinansowanie z programu „Youth in Action”, Działanie 4.6. Partnerstwa w ramach zaproszenia do składania wniosków EACEA/06/2013 – w części IV wdrożenia projektu -opisie szczegółowym na temat równych szans zaangażowania uczestników obu płci) może wystąpić konieczność doboru uczestników według I kryterium: znajomość języka angielskiego, II kryterium: kryterium płci, tak aby zapewnić wymaganą równowagę.
 
W przypadku pytań odnośnie procedury wyboru uczestników, prosimy o zapoznanie się z ww. informacją o selekcji opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz na stronie projektu yBBregions.
 
 
Projekt “yBBregions – Youth and Brussels Based” jest współfinansowany ze środków wspólnotowego programu “Młodzież w działaniu” na lata 2007-2013.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli