Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Strona startowa

Europejski Instrument na rzecz miast: II zaproszenie do składania wniosków

Drugie zaproszenie do składania wniosków o dotację w ramach europejskiego instrumentu na rzecz miast - European City Facility - pozostaje otwarte do 31 maja. Wszystkie gminy i władze lokalne, ich ugrupowania oraz lokalne podmioty publiczne skupiające gminy lub władze lokalne z państw członkowskich UE, państw EOG-EFTA i Zjednoczonego Królestwa, których plan klimatyczno-energetyczny został zatwierdzony na szczeblu politycznym, spełniają warunki uzyskania dotacji w wysokości 60 tys. euro.
 
Europejski instrument na rzecz miast ma na celu wspieranie transformacji energetycznej miast, a tym samym zapewnia gminom i władzom lokalnym zasoby finansowe na opracowanie koncepcji inwestycyjnych związanych z realizacją działań określonych w ich planach działania w dziedzinie klimatu i energii. Ostatecznym celem Europejskiego instrumentu na rzecz miast jest stworzenie znacznej liczby projektów inwestycyjnych w dziedzinie zrównoważonej energii we wszystkich europejskich gminach.

Techniczne studia wykonalności, analizy rynku, analizy zainteresowanych stron, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe lub analizy ryzyka to niektóre z działań, jakie mogą być finansowane z dotacji w ramach EUCF. Wnioskodawcy będą musieli wykazać polityczne zaangażowanie w opracowanie koncepcji inwestycyjnej, a także zgodzić się na monitorowanie przez EUCF przez okres dwóch lat.

W sumie wybranych zostanie 69 projektów (26 projektów w Europie Środkowej i Wschodniej, 24 w krajach nordyckich i w Europie Zachodniej oraz 19 w Europie Południowej). Każda wybrana koncepcja inwestycji otrzyma dotację w wysokości 60 tys. euro, która zostanie wykorzystana na jej opracowanie.

Projekty będą oceniane według pięciu kryteriów: wielkość inwestycji, oszczędność energii, struktura zarządzania, zaangażowanie zainteresowanych stron, zgodność z celami EUCF.

Zaproszenie zostało ogłoszone 29 marca, a termin zgłoszeń upływa 31 maja 2021 r. o godz. 17:00. Wyniki oceny wybranych projektów zostaną opublikowane w sierpniu 2021 r.
 
 
Więcej informacji:
 
European City Facility - Europejski Instrument na rzecz miast (EN): zobacz
II zaproszenie do składania wniosków Europejskiego Instrumentu na rzecz miast (EN): zobacz
Proces składania wniosku: formularz on-line (EN): zobacz

Źródło: Europejski Komitet Regionów, www.cor.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389