Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Strona startowa

Horyzont Europa - Klaster 6: Info Day oraz wirtualne spotkanie brokerskie

 • 05-10-2021
 • Autor: BRWL
 • drukuj
26. i 27. października Komisja Europejska  organizuje wirtualny dzień informacyjny dotyczący programu Horyzont Europa – tematyki Klastra 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. Jednocześnie sieć krajowych punktów kontaktowych programów badawczych UE Bridge 2HE uruchomiła rejestrację na wirtualne spotkanie brokerskie dla podmiotów zainteresowanych współpracą i wspólnym składaniem wniosków projektowych w ramach naborów dotyczących obszaru klastra 6, które odbędzie się dzień po Info Day – 27 października.
 
Dzień informacyjny dotyczący tematyki klastra 6. w programie badań i innowacji UE – Horyzont Europa zostanie przeprowadzony przez Komisję Europejską 26. i 27. października br.

Z kolei 27. października, odbędzie się również spotkanie sieciujące potencjalnych partnerów projektowych organizowane przez sieć Krajowych Punktów Kontaktowych. Spotkanie brokerskie będzie możliwością nawiązania współpracy i wspólnego ubiegania się o środki finansowe z naborów na 2022 r. dotyczących klastra 6.: żywności, biogospodarki, zasobów naturalnych, rolnictwa i środowiska.

Sesja brokerska będzie koncentrować się na następujących zaproszeniach w ramach programu Horyzont Europa - klaster 6:
 
 • Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe
 • Sprawiedliwe, zdrowe i przyjazne dla środowiska systemy żywnościowe od produkcji podstawowej do konsumpcji
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym (cyrkulacyjna) i sektory biogospodarki
 • Czyste środowisko i zero zanieczyszczeń
 • Ląd, ocean i woda na rzecz działań w dziedzinie klimatu
 • Odporne, sprzyjające włączeniu społecznemu, zdrowe i zielone społeczności wiejskie, przybrzeżne i miejskie
 • Innowacyjne zarządzanie, obserwacje środowiskowe i rozwiązania cyfrowe wspierające Zielony Ład
 
Nabory wniosków otwarte będą do 15 lutego 2022 r.

Spotkanie brokerskie dedykowane jest przede wszystkim:
 
 • Uniwersytetom
 • Ośrodkom badawczym
 • Przedsiębiorstwom prywatnym (w tym MŚP i duże przedsiębiorstwa)
 • Gminom
 • Stowarzyszeniom/Federacjom
 • Władzom publicznym /organizacjom rządowym
 • Organizacjom pozarządowym
 • Klastrom, Hubom
 • Wszystkim zainteresowanym stronom zaangażowanym w badania i rozwój
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji znajduje się na stronie sesji.
 
 
Więcej informacji:
 
Dzień informacyjny Komisji Europejskiej – Horizon Europe – Cluster 6 Info Day (EN): zobacz
Sesja brokerska 27. października - Horizon Europe – Cluster 6 (EN): zobacz
Horizon Europe Cluster 6 (EN): zobacz
 
Źródło: na podstawie informacji i z wykorzystaniem logo Bridge 2HE  https://he-2022-cluster6.b2match.io/  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389