Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Strona startowa

Nabór do działania pilotażowego wielopoziomowego zarządzania i wspólnie opracowywanych strategii transgranicznych

  • 25-07-2022
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Celem zaproszenia do zgłaszania zainteresowania opublikowanego przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Spójności i Miejskiej jest zidentyfikowanie podmiotów prawnych zaangażowanych w kwestie transgraniczne, które chciałyby wziąć udział w działaniach pilotażowych ulepszania wielopoziomowego zarządzania i ustanowić wspólnie opracowane strategie transgraniczne. Zainteresowanie można zgłaszać do 30 września br.
W ramach zaproszenia DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej poszukuje transgranicznych podmiotów prawnych zaangażowanych w kwestie transgraniczne, które chciałyby poprawić swoje wielopoziomowe zarządzanie i ustanowić (lub poprawić) wspólnie opracowane, transgraniczne strategie. Prace nad dokumentami będą prowadzone w ramach projektu pilotażowego.

Komisja wspomagana ekspertami OECD dostarczy fachową wiedzę wybranym pilotażowym regionom transgranicznym. OECD będzie współpracować z wybranymi regionami indywidualnie i grupowo, jak również z innymi zainteresowanymi stronami i instytucjami transgranicznymi, w celu stworzenia bazy danych i wiedzy. Doświadczenia zebrane w pilotażu będą następnie rozpowszechniane i zostaną wykorzystane w debacie na temat sposobów poprawy zarządzania transgranicznego.

Uwaga: udzielane będzie wsparcie w postaci wiedzy eksperckiej a nie bezpośredniego finansowania.

Kto może złożyć wniosek?

Do udziału w pilotażu kwalifikować się będą wnioski zgłoszone wspólnie przez podmioty prawne z każdej strony danej granicy lub przez podmioty prawne o charakterze transgranicznym (EUWT, euroregiony itp.). Przykładowo, mogą wnioskodawcami mogą być władze lokalne, uniwersytety lub ośrodki badawcze, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), euroregiony itp.

Kwalifikują się podmioty prawne z UE, krajów kandydujących, a także ze Szwajcarii, Norwegii, Andory, Monako i Liechtensteinu.

Termin przesyłania zgłoszeń

Termin zgłoszenia zainteresowania upływa w piątek, 30 września 2022 r.

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony wyłącznie w języku angielskim formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Komisji Europejskiej DG REGIO wraz z dokumentami dotyczącymi naboru, należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: REGIO-D2-CROSS-BORDER-COOPERATION@ec.europa.eu.
 

Więcej informacji:

 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej, DG REGIO www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389