Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Strona startowa

Do 31 sierpnia można ubiegać się o płatne staże w Komisji Europejskiej

  • 29-07-2022
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Komisja Europejska prowadzi nabór na płatne pięciomiesięczne staże w ramach programu stażowego "Blue book", które realizowane będą w Brukseli oraz innych miejscach przedstawicielskich KE w UE od 1 marca 2023 do 31 lipca 2023 r. Termin zgłaszania wniosków upływa 31 sierpnia o godz. 12:00.
Udział w programie stażowym Komisji Europejskiej oferuje możliwość wiedzy na temat UE oraz zdobywanie praktycznego doświadczenia pracy nad procesami i  politykami UE . Staże są też okazją do zastosowania zdobytej akademickiej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz pracy w międzynarodowym środowisku.

Stażyści programu „Blue book” przez pięć miesięcy pracują w pełnym wymiarze pracy w różnych Dyrekcjach, Służbach oraz Agencjach Komisji Europejskiej w większości przypadków w Brukseli, ale staże mogą odbywać się również w Luksemburgu jak i w państwach członkowskich UE w przedstawicielstwach Komisji w danym kraju. Tematyka stażu zależy od zadań Dyrekcji, Służby czy Agencji, w której odbywa się staż.

O udział mogą ubiegać się wszyscy obywatele UE bez względu na wiek, Komisja udostępnia też określoną pulę staży osobom z krajów trzecich, nie posiadających obywatelstwa UE.

Kwalifikujący się kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe (co najmniej 3-letnie), wykazywać się bardzo dobrą znajomością dwóch oficjalnych języków UE na poziomie C, w tym jednym z nich musi być język angielski, niemiecki lub francuski.

 Uwaga! O „Blue Book Traineeship” nie mogą ubiegać się osoby, które pracowały lub odbywały już wcześniej staż w Instytucjach UE, w okresie dłuższym niż 6 tygodni.

Staże są płatne, a stypendium stażowe to kwota ok. 1200 euro miesięcznie.

W ramach niniejszego naboru otwartego do 31 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00 zakwalifikowane zostaną osoby, które realizować będą staże w terminie 1 marca - 31 lipca 2023 r.

Więcej informacji:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389