Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Strona startowa

19 stycznia KE zaprasza na Dzień informacyjny Instrumentu I3

  • 20-12-2022
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Mając na uwadze opublikowane 15 grudnia zaproszenie do składania wniosków w ramach Międzyregionalnego instrumentu innowacyjno-inwestycyjnego - I3 - Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych potencjalnych wnioskodawców do udziału w Dniu Informacyjnym, który odbędzie się on-line 19 stycznia 2023 r.
Instrument I3 ma na celu tworzenie powiązań współpracy międzyregionalnej łącząc podmioty z różnych regionów UE inwestujących we wspólne projekty innowacyjne odpowiadające ich priorytetom Strategii Inteligentnych Specjalizacji. Uwzględniając różny stopień zaawansowania i rozwoju europejskich regionów, instrument podzielony na różne komponenty, które mają za zadanie umożliwić wszystkim regionom korzystanie z jego wsparcia.

Otwarte zaproszenie do składania wniosków - Strand 2b - ma na celu przetestowanie nowych podejść do zwiększenia zdolności regionalnych ekosystemów innowacji w mniej rozwiniętych regionach do współpracy w ramach unijnych łańcuchów wartości.

Działania w ramach niniejszego zaproszenia mają uwolnić potencjał innowacyjny podmiotów regionalnych ekosystemów i ułatwić im udział w zaproszeniach w ramach Międzyregionalnego instrumentu innowacyjno-inwestycyjnego (I3), np. w celu składania wniosków w ramach komponentów 1* i 2a**.

*Komponent 1 - Wsparcie finansowe i doradcze dla inwestycji w międzyregionalne projekty innowacyjne (Strand 1 -Financial and advisory support for investments in interregional innovation projects)

**Komponent 2a – Wsparcie finansowe i doradcze dla rozwoju łańcuchów wartości w regionach słabiej rozwiniętych (Strand 2a -Financial and advisory support to the development of value chains in less developed regions)

Otwarte zaproszenie do składania wniosków I3

Zaproszenie do składania wniosków Interregional Innovation Investments Instrument (I3) Capacity Building Strand 2b (numer referencyjny: I3-2022-CAP2b) jest otwarte do 16 marca 2023 r. do godz. 17:00 (CET).

Dzień informacyjny

Podczas Dnia informacyjnego, który odbędzie się w formule on-line 19 styczna 2023 r. w godzinach 14:30 - 16:40  przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat I3 oraz informacje niezbędne do przygotowania wniosku projektowego. Program spotkania uwzględnia także sesję Pytań i Odpowiedzi, podczas której uczestnicy będą mogli przedstawić dodatkowe pytania.

Rejestracja na wydarzenie jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej.

Więcej informacji:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389