Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Strona startowa

Trwa nabór na płatne staże do Komisji Europejskiej

  • 13-01-2023
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Do 31 stycznia do godz. 12:00 można ubiegać się o płatne staże programu stażowego „Blue Book” Komisji Europejskiej dla absolwentów studiów wyższych, które realizowane będą od października w Brukseli, Luksemburgu oraz w krajowych przedstawicielstwach instytucji. O udział mogą ubiegać się wszyscy obywatele UE bez względu na wiek!
Od kilku dni trwa nabór do udziału w programie stażowym Komisji Europejskiej, który oferuje uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy na temat UE oraz praktycznego doświadczenia pracy nad procesami i  politykami UE. Staże są też okazją do zastosowania zdobytej akademickiej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz pracy w międzynarodowym środowisku.

Stażyści programu „Blue book” przez pięć miesięcy pracują w pełnym wymiarze pracy w różnych Dyrekcjach, Służbach oraz Agencjach Komisji Europejskiej w większości przypadków w Brukseli, ale staże mogą odbywać się również w Luksemburgu jak i w państwach członkowskich UE w przedstawicielstwach Komisji w danym kraju. Tematyka stażu zależy od zadań Dyrekcji, Służby czy Agencji, w której odbywa się staż.

O udział mogą ubiegać się wszyscy obywatele UE bez względu na wiek, Komisja udostępnia też określoną pulę staży osobom z krajów trzecich, nie posiadających obywatelstwa UE.

Komisja Europejska zwraca uwagę, że staży jest otwarty dla wszystkich kwalifikujących się kandydatów niezależnie od obywatelstwa, bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, religię lub przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Kwalifikujący się kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe (co najmniej 3-letnie), wykazywać się bardzo dobrą znajomością dwóch oficjalnych języków UE na poziomie C/B2 w tym jednym z nich musi być język roboczy KE tj. angielski, niemiecki lub francuski. Szczegółowy opis wymagań zamieszczony jest w ogłoszeniu KE wraz z opisem procesu składania wniosku.

 Uwaga! O „Blue Book Traineeship” nie mogą ubiegać się osoby, które pracowały lub odbywały już wcześniej staż w Instytucjach UE, w okresie dłuższym niż 6 tygodni.

Staże są płatne, stypendium stażowe w 2023 r. to kwota ok. 1300 euro miesięcznie.

W ramach niniejszego naboru otwartego do 31 stycznia 2023 r. do godz. 12:00 CET zakwalifikowane zostaną osoby, które realizować będą staże w terminie październik 2023 r. - luty 2024 r.

Więcej informacji:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389