Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Strona startowa

Adaptacja do zmian klimatu: KR uruchomił nowe narzędzie on-line dla regionów i miast

Europejski Komitet Regionów (KR) opublikował pierwszy Podręcznik Zielonego Ładu uwzględniający kwestie przystosowania się do zmiany klimatu. Podręcznik jest interaktywnym zestawem narzędzi, który zawiera informacje na temat pomocy finansowej i instrumentów technicznych w celu wdrożenia środków przystosowania się do zmiany klimatu w oparciu o różne obszary geograficzne i specyfikę regionalną.

Europejski Ranking Innowacyjności opublikowany

Komisja opublikowała dziś tegoroczną edycję Europejskiego Rankingu Innowacyjności, z którego wynika, że od 2015 r. wyniki UE w zakresie innowacyjności poprawiły się o około 10 proc. W porównaniu z rokiem ubiegłym wyniki w 2022 r. w zakresie innowacyjności poprawiły się w 19 państwach członkowskich, natomiast w ośmiu uległy pogorszeniu. W porównaniu ze średnią UE światowi konkurenci, tacy jak Australia, Kanada, Republika Korei i Stany Zjednoczone, nadal mają przewagę nad UE. Niemniej jednak UE zmniejszyła lukę w wynikach w stosunku do tych krajów, a od 2021 r. wyprzedza Japonię.

Rejestracja na #EURegionsWeek – Europejski Tydzień Regionów i Miast 2022 już otwarta!

Wielkimi krokami zbliża się 20. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, która odbędzie się w dniach od 10 do 13 października pod hasłem Nowe wyzwania dla spójności Europy.

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389