Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Strona startowa

Erasmus+: ponad 28 mld euro na wspieranie mobilności i możliwości uczenia się dla wszystkich

Komisja przyjęła dziś pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Za pomocą tego nowego i zaktualizowanego programu z budżetem opiewającym na 26,2 mld euro, który dopełnia kwota ok. 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, będziemy finansować projekty w zakresie mobilności edukacyjnej i współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk.

Eurobarometr: Europejczycy popierają rozpoczęcie konferencji w sprawie przyszłości Europy

Parlament Europejski i Komisja Europejska publikują dzisiaj wyniki pierwszego w historii badania Eurobarometr przeprowadzonego wspólnie przez te dwie instytucje. Specjalne badanie Eurobarometr na temat przyszłości Europy przeprowadzono między 22 października a 20 listopada 2020 r. w 27 państwach członkowskich UE.

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2021

Tegoroczna edycja Europejskich Dni Badań i Innowacji odbędzie się w formie wirtualnej w dniach 23-24 czerwca. Wydarzenie ma być jednocześnie inauguracją programu badań i innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa.

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389