Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Wzrost finansowania Nowego Europejskiego Bauhausu

Komisja przedstawia pierwsze sprawozdanie z postępu prac w ramach nowego europejskiego Bauhausu (NEB), w którym podsumowano osiągnięcia z pierwszych dwóch lat realizacji inicjatywy, a także pierwsze narzędzie oceny projektu europejskiego Bauhausu: kompas NEB.

Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ Sport 2023

30 stycznia Komisja Europejska i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) zapraszają do udziału w Dniu Informacyjnym programu Erasmus+ Sport 2023, którego celem jest dostarczenie potencjalnym wnioskodawcom informacji o przyszłym programie i możliwościach finansowania projektów w 2023 r.

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje nową inicjatywę dotyczącą ochrony praw podstawowych na granicach UE

Komisja zarejestrowała dziś europejską inicjatywę obywatelską „Artykuł 4: stop torturom i nieludzkiemu traktowaniu na granicach Europy”.

Trwa nabór na płatne staże do Komisji Europejskiej

Do 31 stycznia do godz. 12:00 można ubiegać się o płatne staże programu stażowego „Blue Book” Komisji Europejskiej dla absolwentów studiów wyższych, które realizowane będą od października w Brukseli, Luksemburgu oraz w krajowych przedstawicielstwach instytucji. O udział mogą ubiegać się wszyscy obywatele UE bez względu na wiek!

CERV: Otwarte i zapowiadane zaproszenia do składania wniosków

Zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniami do składania wniosków programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV) otwartymi z końcem 2022 r. oraz informacjami zapowiadającymi nowe nabory, które mają ruszyć jeszcze w styczniu br.

Konsultacje publiczne: wytyczne do przygotowania porozumień zrównoważonego rozwoju w rolnictwie

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, w których zachęca wszystkie zainteresowane strony do przesłania uwag na temat projektu Wytycznych na temat przygotowania porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa („Wytyczne”) z wykorzystaniem nowego wyłączenia z reguł konkurencji UE wprowadzonego podczas niedawnej reformy wspólnej polityki rolnej („WPR”).
 

Staże: ocena Komisji poddaje analizie oddziaływanie europejskich ram jakości

Staże odgrywają kluczową rolę we wsparciu młodych ludzi w zdobywaniu praktycznego doświadczenia i ułatwiają ich dostęp do rynku pracy. 85 proc. stażystów objętych badaniem na potrzeby oceny stwierdziło, że staże umożliwiły im poznanie rzeczy przydatnych zawodowo.

Inauguracja Kampusu EIT: lepsza oferta kształcenia w zakresie przedsiębiorczości

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) inauguruje dziś „Kampus EIT” – nową inicjatywę służącą ułatwieniu dostępu do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej Instytutu, łączącej innowację z przedsiębiorczością.

Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności: Ogólnopolskie Dni Informacyjne 2023

Agencja Narodowa Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce - FRSE - zaprasza wszystkich zainteresowanych przygotowaniem projektów w ramach tychże programów do udziału w Ogólnopolskich Dniach Informacyjnych 2023, które odbędą się on-line w terminie 11-13 stycznia.

Rozpoczyna się I. cykl współpracy i monitorowania służący osiągnięciu celów cyfrowej dekady UE na 2030

Wszedł w życie program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. – mechanizm monitorowania i współpracy służący osiągnięciu wspólnych celów transformacji cyfrowej Europy do 2030 r.
1 2 3 4 5 6 ... 148

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389