Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Wiosenna prognoza gospodarcza na 2021 rok

Według prognozy gospodarczej z wiosny 2021 r. gospodarka unijna urośnie w tym roku o 4,2 proc. i o 4,4 proc. w roku 2022. Wzrost w strefie euro wyniesie w tym roku 4,3 proc., a w przyszłym – 4,4 proc. Stanowi to znaczną poprawę perspektyw wzrostu w porównaniu z zimową prognozą gospodarczą, przedstawioną przez Komisję w lutym 2021 r.

Jak InvestEU wspiera badania i innowacje? webinarium dedykowane przedstawicielom nauki i biznesu

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium „InvestEU – supporting research and innovation” organizowanym przez Biuro NCBR w Brukseli, które odbędzie się we wtorek 18 maja w godzinach 10:00 -12:00. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich przedstawicieli nauki i biznesu.

Transgraniczna opieka zdrowotna - ocena praw pacjentów

Komisja Europejska zaprasza wszystkie zainteresowane strony oraz osoby prywatne do udziału w otwartych do 27 lipca konsultacjach publicznych dotyczących praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
 

Inauguracja Konferencji na temat przyszłości Europy w Strasburgu

9 maja w Strasburgu uroczyście zainaugurowano proces będący zastosowaniem w praktyce demokracji uczestniczącej, wdrożony wspólnie przez Parlament, Radę i Komisję.

Wyniki szczytu społecznego w Porto

We wspólnej deklaracji zaangażowania na rzecz praw społecznych z Porto partnerzy zobowiązali się wypełnić trzy główne cele na 2030 r. określone w planie działania Komisji dotyczącym Europejskiego filaru praw socjalnych.

Dzień Europy: dowiedz się więcej o Unii Europejskiej 9 maja!

W ramach przygotowań do Dnia Europy 9 maja, instytucje UE organizują szereg wydarzeń, dzięki którym możesz dowiedzieć się więcej o UE i jej działaniach.

Aktualizacja europejskiej strategii przemysłowej 2020

Komisja aktualizuje dziś strategię przemysłową UE, aby w pełni dostosować ambicje jej przemysłu do nowych okoliczności wynikających z kryzysu związanego z COVID-19 i aby pomóc w szybszym przechodzeniu na bardziej zrównoważoną, cyfrową, odporną gospodarkę konkurencyjną na arenie światowej.

Nagroda filmowa Parlamentu Europejskiego LUX: Tydzień publiczności - oglądaj i oceniaj filmy

Gdzie można oglądać filmy nominowane do Nagrody Publiczności LUX 2021 w swoim kraju i jak ocenić swojego faworyta? Zapraszamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez serwis prasowy Parlamentu Europejskiego.

Konsultacje publiczne: Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia

Komisja opublikowała otwarte konsultacje publiczne poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – ważnego elementu Europejskiej Unii Zdrowia. Celem tej przestrzeni jest pełne wykorzystanie możliwości związanych z cyfrową ochroną zdrowia, by zapewnić opiekę zdrowotną wysokiej jakości i zmniejszać nierówności. Umożliwi ona dostęp do danych dotyczących zdrowia do celów profilaktyki, diagnostyki i leczenia, badań i innowacji, a także kształtowania polityki i prawodawstwa.

Interaktywne narzędzie służące monitorowaniu i przewidywaniu zmian demograficznych w UE

Komisja uruchomiła unijny „Atlas demografii” – interaktywne narzędzie internetowe do wizualizacji, monitorowania i przewidywania zmian demograficznych w Unii Europejskiej, opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji JRC.
1 2 3 4 5 6 ... 98

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389