Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Roaming w UE: Komisja proponuje nowe rozporządzenie

Komisja zaproponowała dzisiaj nowe rozporządzenie w sprawie roamingu, aby podczas podróży po UE obywatele mogli korzystać z roamingu bez dodatkowych opłat. W czasach, gdy podróże inne niż niezbędne nie są zalecane, jest to ważne działanie z myślą o lepszej przyszłości. Nowe rozporządzenie przedłuży o kolejne 10 lat obowiązywanie obecnych przepisów, które mają wygasnąć w 2022 r.
 

Nowa unijna strategia przystosowania się do zmiany klimatu

Komisja Europejska przyjęła dziś nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się na nieuniknione skutki tej zmiany. Choć UE robi wszystko, co w jej mocy, aby przeciwdziałać zmianie klimatu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, musimy również przygotować się na jej nieuniknione konsekwencje.

10 partnerstw europejskich Horyzontu Europa w obszarze ekologicznej i cyfrowej transformacji

Komisja zaproponowała dzisiaj ustanowienie 10 nowych partnerstw europejskich między Unią Europejską, państwami członkowskimi lub przemysłem. Celem jest przyspieszenie przejścia do osiągnięcia zielonej, neutralnej dla klimatu i cyfrowej Europy oraz zwiększenie odporności i konkurencyjności europejskiego przemysłu. UE zapewni finansowanie w wysokości prawie 10 mld euro, które partnerzy uzupełnią o co najmniej równoważną kwotę inwestycji.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosi pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Horyzont Europa

Komisja Europejska przedstawiła dziś program prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na 2021 r. Jest to pierwszy program prac w ramach nowego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027 „Horyzont Europa”. Obejmuje on trzy główne zaproszenia do składania wniosków dotyczących badań pionierskich, a ich łączna wartość wynosi 1,9 mld euro.

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2021

Tegoroczna edycja Europejskich Dni Badań i Innowacji odbędzie się w formie wirtualnej w dniach 23-24 czerwca. Wydarzenie ma być jednocześnie inauguracją programu badań i innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa.

Nierówności zdrowotne: nowa międzynarodowa platforma wymiany informacji Health-Inequalities.eu

  • 18-02-2021
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Partnerstwo EuroHeealthNet uruchomiło nową platformę międzynarodowej wymiany informacji, polityki, badań i inicjatyw dotyczących nierówności zdrowotnych, które zostały obnażone podczas trwającej nadal pandemii COVID-19.  Platforma Health-Inequalities.eu ma być miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego, ale także innych obszarach nierówności np. nierówności społecznych czy związanych z zatrudnieniem.
 
Partnerstwo EuroHeealthNet uruchomiło nową platformę międzynarodowej wymiany informacji, polityki, badań i inicjatyw dotyczących nierówności zdrowotnych, które zostały obnażone podczas trwającej nadal pandemii COVID-19.  Platforma Health-Inequalities.eu ma być miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego, ale także innych obszarach nierówności np. nierówności społecznych czy związanych z zatrudnieniem.
 
EuroHealthNet to partnerstwo non-profit organizacji, agencji i organów ustawowych zajmujących się zdrowiem publicznym, zapobieganiem chorobom, promowaniem zdrowia i zmniejszaniem nierówności.  

W kontekście odbudowy po COVID-19 i dokonywanych obecnie decyzji odnośnie polityk, decyzji ekonomicznych i praktycznych, które wpływają na nierówności zdrowotne, portal jest przeznaczony dla specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego, którzy mogą wymieniać się pomysłami i doświadczeniami, a także dla urzędników, nauczycieli i osób pracujących nad kwestiami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z zatrudnieniem, którzy mogą znaleźć zasoby pomocne w rozwiązywaniu problemów nierówności w swoich dziedzinach.

Portal Health-Inequalities.eu gromadzi różnego rodzaju informacje np. o badaniach naukowych dotyczących nierówności zdrowotnych; o politykach międzynarodowych, krajowych, regionalnych w zakresie zdrowia publicznego; statystyki i dane; informacje o różnego rodzaju projektach; informacje o inicjatywach UE; o finansowaniu czy też wiadomości o wykorzystywanych narzędziach.

Platforma jest prowadzona w języku angielskim, ale dzięki tłumaczeniu maszynowemu dostępna jest w dużej części również w języku polskim: https://health-inequalities.eu/pl/  
 
 
Więcej informacji:

Platforma nierówności zdrowotnych: zobacz
EuroHealthNet (EN): zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji i z wykorzystaniem logo z portalu https://health-inequalities.eu
 
 

KR: program dla młodych, wybranych w wyborach polityków

Europejski Komitet Regionów zaprasza polityków, którzy mają nie więcej niż 40 lat i sprawują mandat na szczeblu lokalnym lub regionalnym w UE do udziału w programie "Young Elected Politicians" oraz dołączenia do europejskiej społeczności młodych polityków w celu wymiany doświadczeń, pomysłów i informacji.
 

Eurobarometr: UE właściwym miejscem przeciwdziałania skutkom pandemii

Pandemia COVID-19 wzmocniła przekonanie obywateli, że Unia Europejska jest właściwym miejscem do rozwoju skutecznych rozwiązań w walce z wirusem i jego skutkami. Zapraszamy do zapoznania się z informacją Parlamentu Europejskiego na temat wyników badania Eurobarometru zleconego przez instytucję.

Nabór zgłoszeń do Nagrody RegioStars 2021 już otwarty!

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem jakości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów w całej Europie. Nabór do tegorocznej nagrody jest już otwarty, zgłoszenia można przesyłać poprzez platformę internetową do 9 maja.

Nowy europejski Bauhaus: seria wirtualnych sesji informacyjnych

Komisja Europejska zaprasza do udziału w sesjach informacyjnych inicjatywy nowy europejski Bauhaus, towarzyszącej strategii na rzecz fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków w UE. Seria sesji informacyjnych zrealizowana zostanie w II i III tygodniu lutego.
1 2 3 4 5 6 ... 93

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389