Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Zwalczanie przemocy ze względu na płeć - otwarte konsultacje publiczne

  • 08-02-2021
  • Autor: BRWL, KE
  • drukuj
Przemoc wobec kobiet, a w szczególności przemoc domowa, pozostają powszechnym problemem w UE. Komisja Europejska otworzyła dziś konsultacje publiczne w sprawie zwalczania przemocy ze względu na płeć oraz ochrony ofiar i karania przestępców i zaprasza wszystkie zainteresowane strony, także obywateli, do wyrażenia opinii w tej sprawie. Udział w konsultacjach można wziąć do 10 maja 2021 r.
Przemoc wobec kobiet jest jedną z najmocniej zakorzenionych w Europie form dyskryminacji ze względu na płeć. „Przemoc wobec kobiet ze względu na płeć” lub „przemoc wobec kobiet” odnosi się do przemocy skierowanej przeciwko kobiecie z tego powodu, że jest ona kobietą. Może to być również przemoc, która dotyka kobiety w nieproporcjonalny sposób, np. gwałty i inne przestępstwa seksualne.

Ponadto przemoc domowa - wobec kobiet i innych ofiar, takich jak dzieci, mężczyźni, osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze - nadal dotyka wiele rodzin. Przemoc domowa oznacza przemoc, która ma miejsce w rodzinie, gospodarstwie domowym lub między byłymi lub aktualnymi partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca ma to samo miejsce zamieszkania co ofiara.

Komisja Europejska rozpoczyna niniejsze konsultacje, aby zebrać opinie społeczeństwa na temat środków podejmowanych przez państwa członkowskie UE w celu rozwiązania problemu przemocy wobec kobiet ze względu na płeć i przemocy domowej. Celem konsultacji jest dostarczenie Komisji informacji na potrzeby jej prac nad dalszymi środkami na rzecz lepszego, skoordynowanego zapobiegania tego rodzaju przemocy i ochrony przed nią. Niniejsze konsultacje publiczne wpisują się w działania mające na celu gromadzenie materiału dowodowego, które Komisja prowadzi obecnie w ramach przygotowań do inicjatywy ustawodawczej mającej zapobiegać przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej oraz zwalczać te zjawiska.

Inicjatywa ta została ogłoszona przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w związku z orędziem o stanie Unii Europejskiej 2020 we wrześniu 2020 r. i uwzględniona w programie prac Komisji na koniec 2021 r. Jako że niniejsze konsultacje mają na celu dostarczenie dowodów na poparcie prac Komisji w szerszym zakresie, pytania mają charakter ogólny.

Niniejsze konsultacje publiczne są otwarte do 10 maja 2021 r. Swoją opinię można przekazać wypełniając kwestionariusz on-line dostępny na stronie Komisji Europejskiej.

 
Więcej informacji:
 
Strona KE poświęcona konsultacjom: zobacz
Strona KE Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów poświęcona tematyce przemocy ze względu na płeć (EN): zobacz
 
 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389