Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

PE: Bezpieczne podróże w czasach pandemii

W swojej rezolucji Parlament Europejski stwierdza, że unijne kryteria bezpiecznego i czystego podróżowania, wspólny certyfikat szczepień oraz certyfikat higieny dla przedsiębiorstw muszą być częścią nowej strategii UE dla turystyki.
Rezolucja w sprawie strategii UE na rzecz zrównoważonej turystyki, została przyjęta w czwartek, 577 głosami do 31, przy 80 wstrzymujących się od głosu.

Stwierdzono w niej, że pandemia wywołana przez COVID-19 sparaliżowała sektor turystyczny w UE, co zagraża 6 milionom miejsc pracy z istniejących 27 milionów. Posłowie wzywają więc do uwzględnienia sektorów turystyki i podróży w planach odbudowy oraz do rozważenia czasowego obniżenia podatku VAT na te usługi.

Turystyka “higieniczna i bezpieczna”

W związku z pandemią podróżni chcą "bezpiecznej, higienicznej i bardziej zrównoważonej turystyki", stwierdza Parlament, wzywając państwa członkowskie do niezwłocznego pełnego wdrożenia wspólnych kryteriów bezpiecznego podróżowania. Powinny one obejmować unijny protokół zdrowia i bezpieczeństwa dotyczący badań przed wyjazdem oraz wprowadzić wymóg kwarantanny jedynie w ostateczności.

Wzajemnie uznawane wspólne świadectwo szczepień powinno ułatwić podróżowanie i stanowić alternatywę dla testów PCR i kwarantanny, uważają posłowie. Nowy certyfikat powinien być zgodny z zasadami ochrony prywatności i danych osobowych, a jego stosowanie mogłoby się rozpocząć, w momencie uzyskania wiarygodnych dowodów na to, że osoby zaszczepione nie przenoszą wirusa.

W rezolucji, posłowie wzywają również Komisję Europejską do wprowadzenia unijnego znaku certyfikacji higieny, który mógłby poświadczać wypełnianie minimalnych norm zapobiegania i kontroli wirusa COVID-19 i mógłby pomóc przywrócić zaufanie konsumentów do sektora turystyki i podróży.

Po pandemii

Posłowie z zadowoleniem przyjmują utworzenie portalu ‘Re-open EU’ i wzywają państwa członkowskie UE przekazywanie Komisji jasnych informacji w przypadku stosowania lub znoszenia ograniczeń w swobodnym przepływie osób.

Podkreślają oni również, że Komisja Europejska musi przygotować się na czasy po pandemii i zastąpić strategię UE dla turystyki z 2010 roku, aby utrzymać pozycję Europy jako wiodącego kierunku turystycznego. W tekście wzywa się też Komisję do utworzenia Europejskiej Agencji Turystyki, która będzie wspierać ekosystem turystyczny, promować markę europejską, dostarczać UE najnowszych danych dotyczących turystyki, pomagać małym przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania unijnego oraz pomagać sektorowi turystycznemu w przygotowaniu się na przyszłe kryzysy.
 
 
Więcej informacji:

Przyjęty tekst (25.03.2021): zobacz
Debata plenarna (24.03.2021): zobacz
Wywiad ze sprawozdawczynią Cláudią Monteiro de Aguiar (EN): zobacz
Ścieżka proceduralna (EN): zobacz
Portal Re-open EU: zobacz
 

Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389