Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Parlament przyjął rezolucję ws. stosowania mechanizmu warunkowości w celu ochrony budżetu UE

Parlament ostrzega Komisję, że pozwie ją do sądu, jeśli nadal będzie zwlekać z zastosowaniem mechanizmu warunkowości państwa prawa.
W przyjętej w czwartek rezolucji (529 głosów za,148 przeciw, 10 wstrzymujących się) posłowie przypominają, że łamanie zasad praworządności w państwach członkowskich może mieć wpływ na prawidłowe zarządzanie budżetem UE. Ostrzegają Komisję Europejską, że jeśli nie wypełni ona swoich zobowiązań wynikających z rozporządzenia w sprawie warunkowości, tj. nie podejmie wszelkich właściwych środków w celu ochrony interesów finansowych Unii i zabezpieczenia wartości UE, Parlament "uzna to za zaniechanie działania", a następnie pozwie Komisję do Trybunału na podstawie art. 265 TFUE.

Posłowie podkreślają, że obowiązujące przepisy muszą być stosowane i "nie mogą być uzależnione od przyjęcia wytycznych", które Komisja, jak deklaruje, właśnie opracowuje. W rezolucji podkreślono jednak, że jeśli rzeczywiście Komisja uznaje takie wskazówki wykonawcze za konieczne, musi je przygotować najpóźniej do 1 czerwca 2021 r., oraz, przed ich przyjęciem, uzyskać opinię Parlamentu. Podkreśla się w nich znaczenie bezzwłocznego stosowania rozporządzenia w sprawie warunkowości budżetowej, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się wypłaty środków z funduszu odbudowy NextGenerationEU.

Kontekst

Przyjęta przez Parlament rezolucja stanowi podsumowanie debaty, która odbyła się na poprzedniej sesji plenarnej. Posłowie podkreślili wówczas po raz kolejny, że mechanizm warunkowości w zakresie praworządności wszedł w życie 1 stycznia 2021. Prawie wszyscy mówcy przypominali, że rozporządzenie jest prawnie wiążące  mimo konkluzji Rady Europejskiej w tej sprawie, które nie wywołują żadnych skutków prawnych, i pomimo toczących się postępowań przed TSUE, które nie mają skutku zawieszającego. Mechanizm warunkowości praworządności jest nowym narzędziem ochrony finansów UE, który pozwala zablokować wypłaty funduszy unijnych państwom członkowskim naruszającym zasady państwa prawnego.
 
 
Więcej informacji:

Tekst rezolucji (procedura 2021/2582/RSP; data 25.03.2021): zobacz
Ścieżka ustawodawcza (EN): zobacz
General regime of conditionality for the protection of the Union's budget (EN): zobacz
Protection of the Union's budget in case of 'rule of law' deficiencies (Parlamentarne Biuro Analiz - grudzień 2020 r.)  (EN): zobacz
Kalendarz ustawodawczy (EN): zobacz
Komisja Kontroli Budżetowej: zobacz
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych: zobacz 
Państwo prawa w Polsce - materiały audiowizualne: zobacz
 

Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389