Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Międzyregionalne Inwestycje w Innowacje: nabór do grupy ekspertów I3

  • 19-04-2021
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej informuje o trwającym do 29 kwietnia naborze członków grupy ekspertów Międzyregionalnych Inwestycji w Innowacje I3 czyli nowej inicjatywy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaproszenie do składania wniosków skierowane jest do organizacji „parasolowych” działających w obszarze strategii inteligentnych specjalizacji oraz międzyregionalnych ekosystemów innowacji. Pierwsze posiedzenie grupy planowane jest na maj 2021 r.
 
Międzyregionalne Inwestycje w Innowacje (I3) to nowa inicjatywa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-2027, której celem jest wspieranie komercjalizacji i zwiększania skali międzyregionalnych projektów innowacyjnych we wspólnych obszarach priorytetowych inteligentnych specjalizacji.

Grupa ekspertów I3 będzie składać się z państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, przedstawicieli biznesu, podmiotów badawczych i społeczeństwa obywatelskiego działających w dziedzinie inteligentnej specjalizacji ( w sumie ok. 60 członków).

Głównym celem grupy jest ustanowienie współpracy i koordynacji między Komisją, państwami członkowskimi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami w kwestiach związanych z realizacją I3 i powiązanych z nią działań.

Językiem roboczym grupy eksperckiej będzie angielski.

Zaproszenie jest skierowane do organizacji parasolowych np. stowarzyszeń skupiających władze regionalne lub lokalne, także agencji rozwoju innowacji; stowarzyszeń reprezentujących instytucje szkolnictwa wyższego, stowarzyszeń reprezentujących partnerów społecznych, izby handlowe itd.

Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski do 29 kwietnia 2021 r.
 
 
Więcej informacji:

Strona rejestru grup ekspertów Komisji Europejskiej z informacjami o naborze i jego warunkach (EN): zobacz
Tekst zaproszenia do składania wniosków (EN): zobacz
Informacja o naborze na stronie DG REGIO (EN): zobacz
 

Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej, DG REGIO, www.ec.europa.eu/regional_policy
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389