Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Mikrokwalifikacje i umiejętności osób dorosłych: konsultacje publiczne KE

  • 26-04-2021
  • Autor: BRWL
  • drukuj

Komisja Europejska zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach publicznych na temat mikrokwalifikacji, w których można wziąć udział do 13 lipca oraz na temat umiejętności osób dorosłych, w których swoją opinią można podzielić się do 16 lipca br.
Mikrokwalifikacje – więcej możliwości uczenia się przez całe życie i szans na zatrudnienie
 
Komisja Europejska przygotowuje wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie mikrokwalifikacji do celów uczenia się przez całe życie i szans na zatrudnienie. Mając na uwadze konieczność odbudowy gospodarczej po trwającym kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz podwójną transformację: ekologiczną o cyfrową, zapotrzebowanie na bardziej elastyczne formy kształcenia jak i powszechnie rosnącą ofertę krótkich kursów oferujących naukę i zdobywanie doświadczenia, Komisja Europejska chce, aby mikrokwalifikacje spełniały określone standardy, były przejrzyste oraz porównywalne i uznawalne np. transgranicznie.

Mikrokwalifikacje umożliwiają ukierunkowane zdobywanie umiejętności i kompetencji, które są dostosowane do szybko zmieniającego się społeczeństwa i rynku pracy, a jednocześnie nie zastępują tradycyjnych kwalifikacji. Bardziej elastyczne i modułowe ścieżki uczenia się oraz większe wykorzystanie mikrokwalifikacji mają przysłużyć się do wzrostu innowacji oraz służyć takim celom jak np. zwiększanie szans na zatrudnienie, rozwój osobisty, aktywne starzenie się w epoce cyfrowej.

Konsultacje w sprawie mikrokwalifikacji są skierowane do wszystkich zainteresowanych stron, w tym samych obywateli, a w szczególności do: instytucji władz publicznych wszystkich szczebli, organizacji pozarządowych, a także z opiniami zainteresowanych podmiotów z dziedziny edukacji, szkolenia i zatrudnienia.

Udział w konsultacjach można wziąć do 13 lipca 2021 r. wypełniając kwestionariusz on-line dostępny na stronie Komisji Europejskiej (możliwość przełączenia strony na polską wersję językową w górnej części strony): przejdź do strony poświęconej konsultacjom.

 
Umiejętności osób dorosłych – indywidualne rachunki szkoleniowe: narzędzie służące poprawie dostępu do szkoleń

Komisja Europejska rozważa wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie indywidualnych rachunków szkoleniowych. Celem wniosku jest zapewnienie wszystkim możliwości dalszego rozwoju umiejętności, które przysłużą się do utrzymania lub znalezienia trwałego zatrudnienia przez całe życie zawodowe na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy np. poprzez przekwalifikowanie się. Ujęte w zaleceniu indywidualne rachunki szkoleniowe są osobistymi kontami, na których można gromadzić uprawnienia do szkoleń i przeznaczać je na szkolenia wysokiej jakości.

Wynika to m.in. z faktu nie osiągnięcia unijnych celów uczestnictwa dorosłych w uczeniu się. Dodatkowo, udział w uczeniu się zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie, jest niższy w przypadku grup pracowników, które nie otrzymują  wystarczającego wsparcia ze strony pracodawcy, takich jak np. pracownicy nietypowi, duża część pracowników MŚP czy osoby bezrobotne.
 
Niniejsze konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat definicji problemu, a także celów, treści i skutków proponowanej inicjatywy.
 
Konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych stron, w tym obywateli i społeczeństwa, krajowych organów publicznych, organizacji reprezentujących władze regionalne, lokalne i gminne, partnerów społecznych, przemysłu i przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, organizatorów kształcenia i szkolenia, firm doradczych, organizacji międzynarodowych i naukowców.

Udział w konsultacjach można wziąć do 16 lipca 2021 r. wypełniając kwestionariusz on-line dostępny na stronie Komisji Europejskiej (możliwość przełączenia strony na polską wersję językową w górnej części strony): przejdź do strony poświęconej konsultacjom.
 
 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji ze strony Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389