Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Transgraniczne uznawanie rodzicielstwa: otwarte konsultacje publiczne

Komisja Europejska do 11 sierpnia 2021 r. konsultacje publiczne w sprawie transgranicznego uznawania rodzicielstwa, których celem jest zapewnienie uznawania w całej Unii rodzicielstwa, które ustanowiono w jednym z krajów UE.
Rodzicielstwo ustanowione w jednym kraju UE może nie być uznawane w innym kraju Unii. Może to prowadzić do problemów podczas podróży lub przeprowadzki do innego kraju UE oraz zagrażać prawom dziecka wynikającym z rodzicielstwa (np. środki utrzymania, dziedziczenie).

Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie uznawania w całej Unii rodzicielstwa, które ustanowiono w jednym z krajów UE, tak aby dzieci zachowywały swoje prawa w sytuacjach transgranicznych, w szczególności gdy ich rodziny podróżują lub przemieszczają się w obrębie UE.

Grupy docelowe: Komisja zaprasza do udziału w konsultacjach wszystkie zainteresowane strony, w szczególności: (i) organizacje lub sieci społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacje pozarządowe zajmujące się prawami dziecka, prawem rodzinnym, prawami człowieka i niedyskryminacją; (ii) obywateli, w szczególności rodziców; (iii) środowiska naukowe i akademickie oraz (iv) przedstawicieli zawodów prawniczych i ich stowarzyszenia, takie jak prawnicy pomagający klientom w kwestiach dotyczących międzynarodowego prawa rodzinnego i swobody przemieszczania się, komorników i notariuszy, członków wymiaru sprawiedliwości i urzędników stanu cywilnego. Inne potencjalnie zainteresowane strony to organizacje międzynarodowe zajmujące się prawami człowieka i prawami dziecka lub prawem prywatnym międzynarodowym oraz kwestiami dotyczącymi stanu cywilnego.

Udział w konsultacjach można wziąć do 11 sierpnia 2021 r. wypełniając kwestionariusz dostępny na stronie internetowej KE.
 

Więcej informacji:

Strona Komisji Europejskiej poświęcona konsultacjom (możliwość zmiany wersji językowej w górnej części strony): zobacz
 
 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389