Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Eurodesk Polska szuka ambasadorów

 • 30-09-2021
 • Autor: FRSE
 • drukuj
Chcesz prowadzić lekcje i warsztaty dla młodzieży? Zostań ambasadorem Eurodesk Polska! Poznasz atrakcyjne metody dydaktyczne, otrzymasz dostęp do unikalnych zasobów i nowoczesnych narzędzi, zyskasz możliwość wymiany doświadczeń z konsultantami i ambasadorami sieci z całej Polski. Agencja Narodowa programu Erasmus+ w Polsce informuje o prowadzonym do 10 października przez Eurodesk Polska naborze ambasadorów.
 
Eurolekcje, warsztaty i gry to sztandarowa oferta informacyjno-edukacyjna Eurodesk Polska dla młodzieży. Dotychczas prowadzili je tylko konsultanci punktów informacyjnych. Od tego roku Eurodesk Polska chce zwiększyć ich zasięg  angażując do prowadzenia zajęć wszystkich, którzy – z pasją i bezinteresownie – chcą przybliżać młodym ludziom takie zagadnienia jak mobilność międzynarodowa, realizacja projektów młodzieżowych, możliwości współpracy z rówieśnikami z innych krajów czy zdobywanie międzynarodowych doświadczeń. W pierwszej kolejności do współpracy zaprasza się osoby posiadające doświadczenie w pracy z młodzieżą i prowadzeniu zajęć edukacyjnych – nauczycieli, trenerów, pracowników młodzieżowych.

Za prowadzenie lekcji ambasadorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Wsparcie Krajowego Biura Eurodesk Polska ma charakter merytoryczny i organizacyjny. Prowadzącym lekcje oferuje nieodpłatne szkolenia, materiały dydaktyczne, dostęp do narzędzi, wsparcie informacyjno-promocyjne. Natomiast najważniejszym obowiązkiem ambasadorów jest gromadzenie i przekazywanie informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych lekcji i warsztatów.

Co oferuje Ambasadorom Krajowe Biuro Eurodesk Polska?

Za prowadzenie lekcji ambasadorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Wsparcie Krajowego Biura Eurodesk Polska ma głównie charakter merytoryczny, szkoleniowy i promocyjny. Ambasadorom prowadzącym lekcje oferuje:
 
 • Nieodpłatne szkolenie z zagadnień poruszanych w czasie lekcji, prowadzenia zajęć oraz narzędzi Eurodesku.
 • Scenariusze lekcji i gier oraz materiały dydaktyczne - teksty, quizy, interaktywne narzędzia.
 • Materiały promocyjne.
 • Dostęp do narzędzi umożliwiających kontakt z Krajowym Biurem Eurodesk Polska i innymi osobami prowadzącymi lekcje.
 • Szanse na udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez krajowe i europejskie biuro Eurodesku oraz organizacje partnerskie.
 • Możliwość uczestnictwa w projektach sieciowych, których głównym elementem jest prowadzenie eurodeskowych lekcji.
 • Wsparcie informacyjno-promocyjne - informacja o prowadzeniu lekcji przez ambasadora wraz z ich danymi osobowymi i kontaktowymi zostanie podana do publicznej wiadomości, np. na stronie internetowej. Ponadto Krajowe Biuro informuje o eurolekcjach na stronie internetowej, ulotkach, w publikacjach, newsletterach i mediach społecznościowych.
 • Dostęp do elektronicznego formularza umożliwiającego przesyłanie statystyk i informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych lekcji.
 
Czego oczekuje się od ambasadorów?

Najważniejszym obowiązkiem ambasadorów prowadzących lekcje jest gromadzenie i przekazywanie do wiadomości Krajowego Biura Eurodesk Polska informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych lekcji i warsztatów. A oto wszystkie nasze oczekiwania:
 
 • Udziału w nieodpłatnym szkoleniu z prowadzenia lekcji i warsztatów.
 • Poprowadzenia średnio co najmniej 3 zajęć w miesiącu.
 • Staranności w prowadzeniu lekcji.
 • Samodzielnego zwiększania wiedzy na temat zagadnień poruszanych w czasie zajęć.
 • Prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych lekcji, uwzględniających statystyki (liczba lekcji i uczniów, tematyka), refleksje prowadzącego, uwagi i komentarze uczestników, podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych, etc.
 • Systematycznego przekazywania informacji, o których mowa w punkcie 5. do wiadomości Krajowego Biura Eurodesk Polska za pośrednictwem opracowanego przez Biuro internetowego formularza.
 
Wyboru ambasadorów dokona Krajowe Biuro Eurodesk Polska na podstawie ankiet aplikacyjnych. Wyłonione osoby przejdą bezpłatne szkolenie z zagadnień poruszanych w czasie lekcji, prowadzenia zajęć oraz narzędzi Eurodesku, które odbędzie się w dniach 26-28 października 2021.

Termin wypełniania ankiet aplikacyjnych: 10 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Eurodesk Polska w sekcji “O nas” → „Zostań ambasadorem”. 
 
 
Więcej informacji:
 
Ankieta aplikacyjna Eurodesk: zobacz
Eurodesk Polska: zobacz
Agencja Narodowa programu Erasmus+ w Polsce: zobacz
 

Źródło: Agencja Narodowa programu Erasmus+ w Polsce www.erasmusplus.org.pl i z wykorzystaniem logo Eurodesk Polska www.eurodesk.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389