Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego

Europosłowie omówią niedawną podwyżkę cen energii, przyszłość relacji UE-USA i zasugerują, jak zwiększyć cyberbezpieczeństwo.
Koszty energii

Posłowie do PE omówią kroki, jakie UE powinna podjąć, aby zaradzić rosnącym kosztom energii, a także rolę efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz konieczność rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego (środa).

Stosunki UE-USA

We wtorek posłowie zastanowią się nad przyszłością partnerstwa transatlantyckiego, potrzebą większej autonomii UE i sposobami współpracy z administracją prezydenta Joe Bidena (rezolucja w środę).

Agencja azylowa

W czwartek posłowie omówią plany przekształcenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w nową niezależną agencję azylową z większymi uprawnieniami operacyjnymi i technicznymi oraz dodatkowymi zasobami finansowymi i ludzkimi.

Białoruś

Kryzys humanitarny na granicy UE-Białoruś i wojna hybrydowa białoruskiego reżimu przeciwko UE znajdą się w centrum uwagi podczas wtorkowej debaty (rezolucja zostanie poddana pod głosowanie w czwartek).

Bezpieczeństwo na drodze

Aby osiągnąć cel UE zerowej liczbie ofiar śmiertelnych na drogach do 2050 r., posłowie mają zaapelować o zwiększenie inwestycji w bezpieczniejsze drogi, ograniczenie prędkości do 30 km/h w obszarach mieszkalnych i na drogach o dużej liczbie rowerzystów i pieszych, a także o zerową tolerancję dla jazdy pod wpływem alkoholu.

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Propozycje wzmocnienia obrony cybernetycznej UE poprzez zwiększoną współpracę i wspólne reakcje na cyberataki zostaną poddane pod głosowanie w środę. We wtorek posłowie mają zaproponować wytyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji przez policję.

Polityka wobec Arktyki

Arktyka zyskuje na znaczeniu ze względu na swoje zasoby minerałów ziem rzadkich i możliwość stworzenia nowych szlaków morskich. W oczekiwaniu na propozycję aktualizacji polityki UE wobec Arktyki ze strony Komisji Europejskiej europosłowie omówią pojawiające się zagrożenia dla stabilności w regionie i przyjmą sprawozdanie z rekomendacjami.

Przemoc ze względu na płeć

Posłowie do PE zaapelują do Komisji Europejskiej o zaproponowanie środków służących zapobieganiu i zwalczaniu wszelkich form przemocy ze względu na płeć.

Bioróżnorodność

Parlament będzie debatować i głosować nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy wzywającym UE do zajęcia się pierwotnymi przyczynami utraty różnorodności biologicznej oraz do zwiększenia wsparcia finansowego i technicznego dla krajów rozwijających się w celu rozwiązania tego problemu.

Jeszcze w Parlamencie

Tysiące młodych ludzi z całej Europy będą wymieniać się pomysłami na temat przyszłości UE podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży 2021 (EYE2021) 8-9 października w Parlamencie w Strasburgu oraz online.
 
 
Więcej informacji:
 
Wideo PE "Wkrótce w PE": zobacz
Sesja plenarna: transmisja na żywo: zobacz
Program tygodnia: zobacz  
Główne punkty tygodnia: zobacz
Materiały audiowizualne: zobacz
Wypowiedzi posłów w mediach społecznościowych w jednym miejscu - EP Newshub: zobacz
 

Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389