Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Przyszłość Europy: zmiana klimatu, środowisko, zdrowie w centrum uwagi

Uczestnicy trzeciego panelu obywatelskiego UE 1-3 października dzielili się pomysłami na temat walki ze zmianą klimatu oraz usprawnienia środowiska i opieki zdrowotnej.
Już trzeci weekend z rzędu Konferencja w sprawie przyszłości Europy gościła w Strasburgu 200 osób z całej UE. Uczestnicy trzeciego panelu obywatelskiego brali udział w debatach, które pomogą określić kierunek polityki UE na nadchodzące lata.

Podkreślili pilną potrzebę powstrzymania globalnego ocieplenia, przygotowania się na konsekwencje zmian klimatycznych i ograniczenia szkód dla środowiska.

„Myślę, że to najważniejszy temat, ponieważ zmiany klimatyczne w przyszłości dotkną nas wszystkich, a zwłaszcza nasze pokolenie. Powinniśmy walczyć z tym problemem, a jest to możliwe tylko wtedy, gdy będziemy współpracować jako Europa” powiedział Lars z Niemiec.

Zdrowa planeta, zdrowi ludzie

Wiele osób wyraziło zaniepokojenie niedawnymi klęskami żywiołowymi w Europie i nasileniem się takich wydarzeń, co powiązali ze zmianami klimatycznymi. Zdaniem panelistów UE powinna edukować w kierunku bardziej zrównoważonego stylu życia i dalej wspierać przyjazne dla środowiska środki transportu i zrównoważoną energię.

Podkreślili też związek między zdrowym środowiskiem a zdrowiem ludzi. Zdaniem członków panelu, celem UE powinno być wspieranie zrównoważonego rolnictwa i wysokiej jakości żywności dla wszystkich. Wezwali również do zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej dla wszystkich Europejczyków.

„Myślę, że zdrowie powinno być odpowiedzialnością UE, ponieważ nadal istnieją duże nierówności między krajami członkowskimi” powiedziała Venla z Finlandii.

Edukacja seksualna oraz zdrowie seksualne i reprodukcyjne również znalazły się wysoko na liście priorytetów.

„Mam nadzieję, że mój pobyt tutaj będzie coś znaczył dla moich dzieci, wnuków i prawnuków”, powiedział Karsten z Danii.

Główne tematy dyskusji

Podczas kolejnych spotkań paneliści przedstawią m.in. pomysły na to, jak osiągnąć zdrowy styl życia, chronić bioróżnorodność, produkować bezpieczną i zdrową żywność, ograniczać ilość odpadów, regulować konsumpcję i wzmacniać europejskie systemy opieki zdrowotnej.

Tematy te zostały podzielone na pięć podgrup, które będą szczegółowo omówione:
 
  •  Lepsze sposoby życia
  • Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia
  • Przekierowanie naszej gospodarki i konsumpcji
  • W kierunku zrównoważonego społeczeństwa
  • Zdrowie
Dwudziestu przedstawicieli losowo wybranych przez panel przedstawi jego konkluzje na sesji plenarnej Konferencji 21-22 stycznia w Strasburgu.

Co teraz?

Kolejne spotkanie panelu na temat zmiany klimatu, środowiska i zdrowia odbędzie się online 19-21 listopada, a trzecia sesja 7-9 stycznia w Warszawie.

Wcześniej, 15-17 października, czwarty panel obywatelski spotka się po raz pierwszy w Strasburgu, aby omówić rolę UE w świecie i kwestie migracji.

Rekomendacje paneli pomogą ukształtować wnioski z Konferencji, oczekiwane wiosną 2022 roku.
 
 
 
Więcej informacji:

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: zobacz 
Wideo PE"Trzeci panel obywatelski": zobacz 
Materiały audiowizualne o europejskich panelach obywatelskich: zobacz
 

Źródło: Parlament Europejski www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389