Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Ochrona georóżnorodności nie zna granic! O polsko-niemieckiej współpracy w Geoparku Łuk Mużakowa na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2021

  • 12-10-2021
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Województwo Lubuskie jak co roku aktywnie uczestniczy w wydarzeniach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, który jest forum dyskusji i wymiany wiedzy o najważniejszych aspektach zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego w UE, wspieranego przez fundusze polityki spójności. Podczas warsztatu o transgranicznej współpracy nad ochroną geo- i bioróżnorodności oraz zrównoważoną mobilnością jednocześnie wspomagającej rozwój gospodarczy i społeczny mówił w imieniu regionu lubuskiego Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa, dr Jacek Koźma.

Podczas tegorocznej XXI. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Województwo Lubuskie we współpracy z regionami ze Słowenii, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoch współorganizuje warsztat "Zrównoważony rozwój ponad granicami państw: współpraca transgraniczna jako siła napędowa zmian w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i wzorców zrównoważonej mobilności".

Warsztat poświęcony był tematyce współpracy na rzecz ochrony bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju w kontekście transgranicznym. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną, w wydarzeniu 12. października uczestnicy zamiast w Brukseli, spotkali się on-line.

W sesji poświęconej wyzwaniom, jakim jest zachowanie i przywrócenie różnorodności biotycznej oraz georóżnorodności dla przyszłych pokoleń oraz podniesienie świadomości wpływu, jaki przyroda ma na dobrobyt ludzi, przedstawiono projekty i przedsięwzięcia transgraniczne mające innowacyjne i integracyjne podejście do ochrony różnorodności biologicznej i georóżnorodności. Podczas warsztatu zwrócono przede wszystkim uwagę, że utrata różnorodności biologicznej i kryzys klimatyczny są współzależne i nie zatrzymują się na granicach państw członkowskich. Odtwarzanie lasów, gleb, terenów podmokłych, dbanie o formy geologiczne krajobrazu ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia koniecznych do 2030 r. celów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu. Pięć różnych doświadczeń z pięciu różnych obszarów transgranicznych UE pokazało jakie są możliwości stopniowej, ale trwałej zmiany nastawienia do ochrony przyrody i jej zachowania.

Ekspertem, który zabrał głos przedstawiając lubuskie doświadczenia był dr Jacek Koźma. Prelegent mówił o potrzebie ochrony georóżnorodności, która jest jednocześnie impulsem do współpracy ponad polsko-niemiecką granicą przez podmioty z obu krajów. Wspólne działania lokalne doprowadziły do powstania geoparku, a w następstwie do otrzymania przez geopark statusu Geoparku UNESCO. Współpraca pozwala na realizację przedsięwzięć i projektów wspieranych finansowo przez unijny program Interreg, które jednocześnie służą lokalnej społeczności, ale także mieszkańcom regionu i turystom przybywającym do parku. Dzięki projektom polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej w ramach Interreg stworzono np. ścieżki rowerowe czy punkty informacyjne. Dr Koźma wspomniał także o wyzwaniach, z którymi muszą się mierzyć. W przezwyciężeniu tych związanych z zarządzaniem geoparkiem, poprzez dwa stowarzyszenia z dwóch stron  granicy, ma pomóc stworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej, które dzięki specjalnej formie prawnej pozwoli na przykład na stworzenie wspólnego funduszu. Wspólna inicjatywa Lubuskiego, Brandenburgii i Saksonii w sprawie powołania EUWT Geopark Łuk Mużakowa jest kolejnym krokiem polsko-niemieckiej współpracy, ale przede wszystkim wspólnych działań ochrony georóżnorodności.

Druga część warsztatu koncentrowała się z kolei na projektach ekologicznej mobilności w obszarach transgranicznych. Zaprezentowane zostały projekty realizowane pomiędzy Włochami a Słowenią, których celem jest wzmocnienie regionów transgranicznych poprzez lepsze systemy transportowe,  mające konkretnego wpływ na mieszkańców pograniczna oraz turystów. Omówione zostały m.in. działania pilotażowe i synergie w zakresie zrównoważonego rozwoju miejskiego na poziomie transgranicznym na przykładzie usług kolei pasażerskiej Udine-Triest-Lublana, wspólnego transportu morskiego czy też systemów rowerowych (bike-sharing).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389