Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Culture Moves Europe: program mobilności dla sektora kultury

  • 26-07-2022
  • Autor: Creative Europe Desk Polska
  • drukuj
Creative Europe Desk Polska informuje o powołaniu nowego programu mobilności dla artystów i pracowników sektora kultury, który zastąpi pilotażowy projekt i-Portunus. Nabory nowego programu mają zostać ogłoszone jesienią.
 
Komisja Europejska podpisała umowę z Goethe-Institut, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie nowego programu mobilności dla artystów i pracowników sektora kultury: Culture Moves Europe.
 
Nowy program Culture Moves Europe stanie się stałym działaniem w ramach programu Kreatywna Europa i będzie kontynuacją zakończonego sukcesem projektu pilotażowego I-Portunus, który miał miejsce w latach 2018-2022. Nowy program opiera się na zaleceniach wynikających z fazy pilotażowej.

Będzie oferować dotacje dla artystów i organizacji goszczących ze wszystkich sektorów objętych komponentem Kultura oraz z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Dodatkowo szczególna uwaga zostanie zwrócona na wschodzących artystów.

Culture Moves Europe dysponuje budżetem w wysokości 21 milionów euro na najbliższe trzy lata.

Umożliwi to około 7000 artystom, twórcom i specjalistom w dziedzinie kultury: wyjechać za granicę w celu rozwoju zawodowego, podjęcia współpracy międzynarodowej oraz prezentacji swoich prac nowym odbiorcom.
Pierwsze nabory spodziewane są już jesienią 2022 roku.
 
 

Źródło: Creative Europe Desk Polska, https://kreatywna-europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389