Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania udziałem w Europejskim Forum Migracji

  • 02-08-2022
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Komisja Europejska oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ogłosiły nabór do udziału w Europejskim Forum Migracji, które odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 r. w Brukseli. Zainteresowani uczestnictwem przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych proszeni są o wypełnienie formularza wniosku do 23 sierpnia br.
 
Forum Migracji jest platformą dialogu między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami europejskimi w kwestiach związanych z migracją, azylem i integracją obywateli państw trzecich.

Tegoroczna edycja będzie już VII. posiedzeniem Forum i skupi się na tematach włączenia młodzieży, w szczególności kwestiami: dostępu młodych migrantów do kształcenia i szkolenia - wyzwaniach i środkach integracji młodych uchodźców; legalnej migracji - mobilność młodzieży, zarówno w kontekście edukacji, jak i mobilności zawodowej młodych ludzi; zwiększania uczestnictwa i zaangażowania młodych migrantów.

Wydarzenie będzie miało interaktywną, partycypacyjną formę i realizowane będzie w formie warsztatów, miejsc dyskusji pozwalających na udział w debacie. Forma tegorocznego Forum przewiduje, że wszyscy uczestnicy wniosą wkład w dyskusje i pracę w grupach.

Organizatorzy informują, iż podczas części sesji zapewnione zostanie tłumaczenie ustne na kilka języków, ale językiem roboczym w sesjach warsztatowych będzie angielski i dlatego zalecają dobrą znajomość j. angielskiego do udziału w wydarzeniu.

Zainteresowani uczestnictwem przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych mogą  wyrazić zainteresowanie udziałem w Forum wypełniając formularz zgłoszeniowy  w terminie do 23 sierpnia 2022 r. Uczestnicy zostaną wybrani przez organizatorów Europejskiego Forum Migracyjnego.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem komisji CIVEX.   
 
 
 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Europejskiego Komitetu Regionów, www.cor.europa.euoraz ilustracji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389