Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

UE i Filipiny rozpoczynają pracę nad ustaleniem zakresu umowy o wolnym handlu

UE i Filipiny ogłosiły wczoraj zamiar wznowienia negocjacji w sprawie ambitnej, nowoczesnej i wyważonej umowy o wolnym handlu, której centralnym elementem jest zrównoważony rozwój. UE i Filipiny wkrótce rozpoczną dwustronny proces analizy zakresu, aby ocenić, w jakim stopniu obie strony podzielają wzajemne zrozumienie co do przyszłej umowy o wolnym handlu. Jeżeli proces zakończy się pomyślnie i po konsultacjach z państwami członkowskimi, UE i Filipiny mogłyby wznowić negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu.
Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: Filipiny są dla nas kluczowym partnerem w regionie Indo-Pacyfiku, a wraz z rozpoczęciem procesu ustalania zakresu umowy torujemy drogę do kolejnego etapu naszego partnerstwa. Wspólnie wykorzystamy pełny potencjał naszych relacji, tworząc nowe możliwości dla naszych przedsiębiorstw i konsumentów, a jednocześnie wspierając transformację ekologiczną i sprawiedliwą gospodarkę.
Po wznowieniu rozmów w sprawie umowy o wolnym handlu z Tajlandią na początku tego roku, ta kolejna zapowiedź potwierdza kluczowe znaczenie regionu Indo-Pacyfiku w unijnej strategii handlowej, toruje drogę do zacieśnienia więzi handlowych z kolejną prężną gospodarką w Azji Południowo-Wschodniej i wzmacnia strategiczną współpracę UE z tym rozwijającym się regionem.
UE dąży do zawarcia kompleksowej umowy o wolnym handlu z Filipinami, która obejmie ambitne zobowiązania dotyczące dostępu do rynku, szybkich i skutecznych procedur sanitarnych i fitosanitarnych, a także ochrony praw własności intelektualnej, w tym oznaczeń geograficznych. Zrównoważony rozwój będzie również centralnym elementem tej umowy z solidnymi i możliwymi do wyegzekwowania zasadami dotyczącymi handlu i zrównoważonego rozwoju. Jest to zgodne z komunikatem Komisji w sprawie przeglądu handlu i zrównoważonego rozwoju z czerwca 2022 r., w którym promuje się wysoki poziom ochrony środowiska i praw pracowniczych oraz realizację ambitnych celów klimatycznych.
UE i Filipiny już mają ugruntowane stosunki handlowe i istnieje wyraźny potencjał ich dalszego zacieśnienia:
    w 2022 r. wartość handlu towarami wyniosła ponad 18,4 mld euro, podczas gdy wartość handlu usługami w 2021 r. – 4,7 mld euro,
    UE jest czwartym co do wielkości partnerem handlowym Filipin,
    Filipiny, piąta co wielkości gospodarka w regionie ASEAN, jest siódmym najważniejszym partnerem handlowym UE w regionie (a czterdziestym pierwszym na świecie),
    UE jest jednym z największych inwestorów na Filipinach – wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE na Filipinach wyniosła w 2021 r. 13,7 mld euro.
Filipiny korzystają obecnie z preferencji handlowych w ramach unijnego ogólnego systemu preferencji taryfowych + (GSP+), który jest szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów i zapewnia bezcłowy dostęp do rynku UE dwóm trzecim pozycji taryfowych. Łatwiejszy dostęp do rynku jest uzależniony od wdrożenia przez Filipiny szeregu konwencji międzynarodowych obejmujących takie kwestie jak prawa człowieka i prawa pracownicze, dobre rządy i ochrona środowiska. UE będzie nadal monitorować wypełnianie przez Filipiny międzynarodowych zobowiązań w tych dziedzinach i kontynuować stały dialog, aby zachęcać do dalszej poprawy sytuacji.
Filipiny należą do najszybciej rozwijających się gospodarek wschodzących na świecie i odnotowują drugi co do wielkości wzrost gospodarczy w regionie ASEAN, który w 2022 r. wyniósł 7,6 % PKB. Ten wysoki wzrost gospodarczy świadczy o obiecującej trajektorii wzrostu i zwiększeniu potencjału gospodarczego Filipin jako ważnego partnera handlowego. Ponadto Filipiny dysponują znacznymi rezerwami surowców krytycznych, w tym niklu, miedzi i chromitu, które mają zasadnicze znaczenie dla produkcji technologii ekologicznych. W połączeniu ze wznowionymi wysiłkami Filipin na rzecz wykorzystania potencjału w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i z niedawną liberalizacją dla inwestorów zagranicznych w tym sektorze, Filipiny są ważnym partnerem w transformacji ekologicznej.
UE i Filipiny rozpoczęły po raz pierwszy negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu w 2015 r. Ostatnia runda negocjacji odbyła się w 2017 r. i od tego czasu negocjacje zostały wstrzymane. 30 czerwca 2022 r. władzę przejęła nowa administracja, która wyraziła gotowość do współpracy z UE w najważniejszych kwestiach.
W strategii UE dotyczącej regionu Indo-Pacyfiku z 2021 r. potwierdzono od dawna wyrażane zainteresowanie UE wznowieniem negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Filipinami. UE zawarła już nowoczesne umowy o wolnym handlu z dwoma krajami regionu ASEAN (Singapurem i Wietnamem), negocjuje obecnie umowę o wolnym handlu z Indonezją, wkrótce wznowi negocjacje z Tajlandią oraz prowadzi obecnie analizę zakresu umowy z Malezją.
Źródło: Komisja Europejska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389