Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Fundusze Europejskie 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

  • 11-01-2023
  • Autor: BRWL
  • drukuj

Polityka spójności 2021-2027

W centrum zainteresowania polityki spójności UE w latach 2021-2027 pozostaje promowanie konwergencji gospodarczej, społecznej i terytorialnej, poprzez zrównoważoną konkurencyjność, badania i innowacje, transformację cyfrową, cele Europejskiego Zielonego Ładu, jak również promowanie Europejskiego Filaru Praw Społecznych.
 
Polska jako członek Unii Europejskiej korzysta z funduszy dostępnych w ramach polityki spójności, która koncentruje się na wyrównywaniu dysproporcji ekonomicznych i społecznych występujących w regionach UE.

Programy zarządzane na szczeblu regionalnym

Regionalne programy operacyjne są przygotowywane i realizowane przez władze regionalne we współpracy z władzami krajowymi oraz Komisją Europejską.
 
Więcej informacji o regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego znajduje się na stronie www.rpo.lubuskie.pl
 
 

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389