Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Europejska Współpraca Terytorialna

Europejska Współpraca Terytorialna

  • 13-06-2014
  • Autor: BRWL
  • drukuj

Europejska Współpraca Terytorialna 2021-2027 - podstawowe informacje

Interreg jest jednym z kluczowych instrumentów Unii Europejskiej wspierającym współpracę ponad granicami poprzez finansowanie projektów. Celem Interreg jest wspólne stawianie czoła wyzwaniom, które nie znają granic geopolitycznych, poprzez opracowywanie wspólnych rozwiązań w takich dziedzinach jak zdrowie, środowisko, badania, edukacja, transport, zrównoważona energia i inne.
 
Podstawą prawną programów Interreg jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego - w skrócie zwane rozporządzeniem Interreg, które weszło w życie 1 lipca 2021 r. (Otwórz dokument PDF)
 
Województwo lubuskie, w całości lub jego części, jest objęte działaniem różnych programów Interreg.
 

Programy współpracy transgranicznej w lubuskim

Program Interreg Brandenburgia - Polska 2021-2027

29 listopada 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027. Jest on kontynuacją poprzednich edycji programu z lat 2007-2013 i 2014-2020. Nowy program wspiera współpracę transgraniczną po obu stronach granicy polsko-niemieckiej przebiegającej w województwie lubuskim.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, co oznacza, że projekty muszą być realizowane w polsko-niemieckiej kooperacji i przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców. Wsparcie udzielane jest w postaci bezzwrotnych dotacji.

Instytucją zarządzającą programu jest brandenburskie Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję koordynatora krajowego. Wspólny Sekretariat mieści się we Frankfurcie nad Odrą, bez zmian w stosunku do edycji programu 2014-2020.

Obszar wsparcia obejmuje: po stronie polskiej – województwo lubuskie, a po stronie niemieckiej – powiaty: Märkisch-Oderland, Oder-Spree oraz Spree-Neiße, a także miasta na prawach powiatów Frankfurt nad Odrą oraz Cottbus.

Więcej informacji:

Informacje o budżecie, beneficjentach, obszarach wsparcia, priorytetach i celach programów a także dane kontaktowe Wspólnego Sekretariatu znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz bezpośrednio na stronie programu: https://interreg-brandenburg-polska.eu

Program Interreg Polska ̶ Saksonia 2021-2027

Program Interreg Polska   ̶  Saksonia 2021-2027 jest kontynuacją programu Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

Obszar wsparcia obejmuje: po polskiej stronie granicy:
 
  • w województwie lubuskim: powiat żarski;
  • w województwie dolnośląskim powiaty bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski,
a po saksońskiej stronie granicy do obszaru wsparcia należą powiaty Bautzen i Görlitz.
 
Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Instytucją krajową jest Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wspólny sekretariat mieści się we Wrocławiu.
 
Więcej informacji:

Informacje o budżecie, beneficjentach, obszarach wsparcia, priorytetach i celach programów a także dane kontaktowe Wspólnego Sekretariatu znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  oraz bezpośrednio na stronie programu: https://interreg-brandenburg-polska.eu
 
 

Programy współpracy międzynarodowej i międzynarodowej

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Interreg Europa Środkowa wspiera współpracę ponadnarodową, aby uczynić regiony bardziej odpornymi na wspólne wyzwania, które nie znają granic i których nie można rozwiązać w pojedynkę.

Projekty Interreg Europa Środkowa realizowane są w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.

Obszar wsparcia obejmuje dziewięć państw Europy Środkowej: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Austrię, Słowenię, Chorwację oraz część Niemiec i Włoch.

Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń. W Polsce funkcjonuje Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa, którego rolę pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach).

Więcej informacji:

Informacje o beneficjentach, priorytetach i celach programów a także dane kontaktowe Instytucji Zarządzającej oraz polskiego KPK znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  oraz bezpośrednio na stronie programu: https://www.interreg-central.eu

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Projekty realizowane będą przez międzynarodowe konsorcja partnerskie. W ramach projektów nie można realizować dużych inwestycji.

Obszar wsparcia obejmuje dziewięć krajów, z których osiem to państwa członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz część Norwegii. W przypadku Polski z programu mogą korzystać wszystkie województwa.

Instytucją Zarządzającą transnarodowym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z siedzibą w Kilonii w Niemczech. W Polsce funkcjonuje Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa, którego rolę pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach).

Więcej informacji:

Informacje o beneficjentach, priorytetach i celach programu, a także dane kontaktowe Instytucji Zarządzającej oraz polskiego KPK znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  oraz bezpośrednio na stronie programu: https://interreg-baltic.eu/

Program Interreg Europa 2021-2027

Interreg Europa 2021-2027 wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu. Budżet programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 379 482 670 euro.

Obszar wsparcia obejmuje 27 krajów członkowskich UE (a więc także Polskę) oraz Norwegię i Szwajcarię.

Instytucją Zarządzającą jest francuski region Hauts-de-France. Wspólny Sekretariat mieści się w Lille, we Francji. W Polsce funkcjonuje z kolei Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa, którego rolę pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach).

Więcej informacji:

Informacje o beneficjentach, priorytetach i celach programów a także dane kontaktowe Instytucji Zarządzającej oraz polskiego KPK znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz bezpośrednio na stronie programu https://www.interregeurope.eu/ 

Program Interact 2021-2027

Interact świadczy pomoc ekspercką instytucjom, które realizują programy Interreg w Unii Europejskiej. W programie nie organizuje się naborów na wnioski o dofinansowanie projektów. Program ma na celu zwiększanie, wzmocnienie zdolności zarządzania programami Interreg, zdolności do pracy w programach współpracy oraz wzmocnienie zdolności do utrwalania i komunikowania wyników programu oraz do zwiększania widoczności jego efektów.

Program skierowany jest do instytucji, które pełnią różne funkcje w realizacji programów Interreg, w tym Instytucji Zarządzających, Wspólnych Sekretariatów, Kontrolerów krajowych, Instytucji audytowych, przedstawicieli Komitetów Monitorujących.

W ograniczonym zakresie z programu korzystają także inni interesariusze programów Interreg, np. punkty kontaktowe, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej.
 
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  oraz bezpośrednio na stronie programu: https://www.interact-eu.net
 
 

Inne przydatne linki:

 
 

Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu, https://interreg.eu oraz strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poświęconej EWT www.ewt.gov.pl
 
 

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389