Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Programy UE na lata 2021-2027

Programy UE na lata 2021-2027

 • 03-02-2010
 • Autor: BRWL
 • drukuj
 • Horyzont Europa - Horizon Europe (HORIZON)
 • Europejski Fundusz Obronny - European Defence Fund (EDF)
 • Program działań na rzecz środowiska i klimatu - Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus+ Programme (ERASMUS)
 • Kreatywna Europa - Creative Europe Programme (CREA)
 • Program szkoleniowo-BADAWCZY Euroatomu - Euratom Research and Training Programme (EURATOM)
 • Promocja unijnych produktów rolnych - Promotion of Agricultural Products (AGRIP)
 • Europejski Fundusz Społeczny + - European Social Fund + (ESF)
 • Program  Obywatele, Równość, Prawa i Wartości  - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
 • Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych - EU Anti-fraud Programme (EUAF)
 • Fundusz Badawczy Węgla i Stali - Research Fund for Coal & Steel (RFCS)
 • Program Sprawiedliwość - Justice Programme (JUST)
 • Program Jednolitego Rynku - Single Market Programme (SMP)
 • Unijny Mechanizm Ochrony Ludności - Union Civil Protection Mechanism (UCPM)
 • Program UE dla zdrowia  - EU4 Health Programme (EU4H)
 • Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze - Pilot Projects & Preparation Actions (PPPA)
 • Europejski Korpus Solidarności - European Solidarity Corps (ESC)
 • Fundusz Innowacji - Innovation Fund (INNOVFUND)

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389