Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Otwarte zaproszenia do składania wniosków

Otwarte zaproszenia do składania wniosków z programów UE

Informacje o otwartych zaproszeniach do składania wniosków, a także zbliżających się naborach programów Unii Europejskiej 2021-2027 zarządzanych centralnie - bezpośrednio przez Komisję Europejską lub jej Agencje Wykonawcze - można znaleźć w wyszukiwarce funduszy i przetargów „Funding and tenders opportunities” oraz na dedykowanych im stronach Komisji Europejskiej.
Ze względu na dużą liczbę przeprowadzanych naborów Komisja Europejska wprowadziła wyszukiwarkę „Funding and tenders opportunities”  - zaproszeń do składania wniosków (granty) jak również i ogłaszanych przetargów, dzięki której możliwe jest łatwiejsze wyszukiwanie np. zaproszeń do składania wniosków według obszarów tematycznych, według programu, a nawet części programu czy też według konkretnego numeru zaproszenia. PRZEJDZ DO WYSZUKIWARKI.
 
Wyszukiwarka obejmuje zaproszenia do składania wniosków z takich programów, funduszy i inicjatyw jak:
 
 • Horyzont Europa - Horizon Europe (HORIZON)
 • Europejski Fundusz Obronny - European Defence Fund (EDF)
 • Program działań na rzecz środowiska i klimatu - Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus+ Programme (ERASMUS)
 • Kreatywna Europa - Creative Europe Programme (CREA)
 • Program szkoleniowo-BADAWCZY Euroatomu - Euratom Research and Training Programme (EURATOM)
 • Promocja unijnych produktów rolnych - Promotion of Agricultural Products (AGRIP)
 • Europejski Fundusz Społeczny + - European Social Fund + (ESF)
 • Program  Obywatele, Równość, Prawa i Wartości  - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
 • Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych - EU Anti-fraud Programme (EUAF)
 • Fundusz Badawczy Węgla i Stali - Research Fund for Coal & Steel (RFCS)
 • Program Sprawiedliwość - Justice Programme (JUST)
 • Program Jednolitego Rynku - Single Market Programme (SMP)
 • Unijny Mechanizm Ochrony Ludności - Union Civil Protection Mechanism (UCPM)
 • Program UE dla zdrowia  - EU4 Health Programme (EU4H)
 • Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze - Pilot Projects & Preparation Actions (PPPA)
 • Europejski Korpus Solidarności - European Solidarity Corps (ESC)
 • Fundusz Innowacji - Innovation Fund (INNOVFUND)
Dodatkowo, informacje o otwartych zaproszeniach do składania wniosków można także znaleźć na stronach internetowych Agencji Wykonawczych odpowiedzialnych za wdrażanie danego programu, funduszu, inicjatywy:
 
 • Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) zarządzająca m.in. instrumentem "Łącząc Europę": zobacz
 • Agencja Wykonawcza ds. Europejskiej Rady Innowacji i MŚP (EISMEA): zobacz
 • Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA): zobacz
 • Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA): zobacz
 • Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA): zobacz
 
W przypadku niektórych programów UE na lata 2021-2027 zarządzanych przez Komisję Europejską również poprzez Agencje Narodowe lub Krajowe Punkty Kontaktowe, informacje o zaproszeniach znajdują się również na stronach polskich Agencji Narodowych/ KPK:
 
 • Informacje o naborach wniosków programu Erasmus+ na stronie Agencji Narodowej Erasmusa+ w Polsce: zobacz
 • Informacje o naborach wniosków programu Kreatywna Europa na stronie Creative Europe Desk Polska: zobacz
 • Informacje o naborach wniosków porgramu Horyzont Europa na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE w Polsce: zobacz
W przypadku funduszy inwestycyjnych i strukturalnych przyznanych Polsce przez UE w ramach polityki spójności, których zarządzanie szczebel rządowy dzieli również ze szczeblem regionalnym, zapraszamy do skorzystania z WYSZUKIWARKI DOTACJI przygotowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Harmonogram naborów wniosków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – czyli zaproszenia do składania wniosków publikowane przez Województwo Lubuskie można znaleźć na stronie RPO LUBUSKIE.
 

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389