Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Otwarte zaproszenia do składania wniosków

Otwarte zaproszenia do składania wniosków z programów UE

Informacje o otwartych zaproszeniach do składania wniosków, a także zbliżających się naborach programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie - bezpośrednio przez Komisję Europejską lub jej Agencje Wykonawcze - można znaleźć w wyszukiwarce funduszy i przetargów „Funding and tenders opportunities” oraz na dedykowanych im stronach Komisji Europejskiej.
Ze względu na dużą liczbę przeprowadzanych naborów Komisja Europejska wprowadziła wyszukiwarkę „Funding and tenders opportunities”  - zaproszeń do składania wniosków (granty) jak również i ogłaszanych przetargów, dzięki której możliwe jest łatwiejsze wyszukiwanie np. zaproszeń do składania wniosków według obszarów tematycznych, według programu, a nawet części programu czy też według konkretnego numeru zaproszenia. PRZEJDZ DO WYSZUKIWARKI.

Wyszukiwarka obejmuje zaproszenia do składania wniosków z takich programów, funduszy i inicjatyw jak:
 • Horizon 2020
 • 3rd Health Programme (3HP)
 • Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
 • Consumer Programme (CP)
 • Creative Europa (CREA)
 • EMFF
 • EUAID
 • Erasmus+
 • Europe for Citizens (EFC)
 • European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
 • European Statistics (ESTAT)
 • HERCULE III
 • Internal Security Fund Borders and Visa (IFSB)
 • Internal Security Fund Police (ISFP)
 • Infra-Africa Academic Mobility Scheme (PANAF)
 • Justice Programme (JUST)
 • Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPA)
 • Programme for Competitiveness of Enterprise and small and medium-sized enterprises (COSME)
 • Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)
 • Promotion of Agricultural Products (AGRIP)
 •  Research Fund for Coal and Steel (RFCS)
 • Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)
 • Union Civil Protection Mechanism (UCPM)
Dodatkowo, informacje publikowane są również równolegle na stronach poszczególnych Agencji Wykonawczych:
 • Zaproszenia do składania wniosków programu badań i innowacji Horyzont 2020: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu ramowego dla sektora kultury i sektora kreatywnego Kreatywna Europa: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu Erasmus +: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu EU Aid Volunteers: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu Europejski Korpus Solidarności: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu   ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP COSME: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu środowiska i klimatu LIFE: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu dla Konsumentów: zobacz
W przypadku niektórych programów zarządzanych przez Komisję Europejską również poprzez Agencje Narodowe lub Krajowe Punkty Kontaktowe, informacje o zaproszeniach znajdują się również na stronach polskich Agencji Narodowych/ KPK:
 • Harmonogram naborów wniosków programu Europa dla obywateli:  zobacz
 • Harmonogram naborów wniosków programu Erasmus+ : zobacz
 
W przypadku funduszy inwestycyjnych i strukturalnych przyznanych Polsce przez UE w ramach polityki spójności, których zarządzanie szczebel rządowy dzieli również ze szczeblem regionalnym, zapraszamy do skorzystania z WYSZUKIWARKI DOTACJI przygotowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Harmonogram naborów wniosków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – czyli zaproszenia do składania wniosków publikowane przez Województwo Lubuskie można znaleźć na stronie RPO LUBUSKIE.
 

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389