Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Poszukiwania partnerów do współpracy

Portal Funding and Tenders opportunities: wyszukiwanie partnerów do projektów

Portal Funding and tender opportunities czyli portal możliwości pozyskiwania finansowania i przetargów, na którym publikowane są zaproszenia do składania wniosków z licznych programów unijnych realizowanych w ramach zarządzania bezpośredniego przez Komisję Europejską, dla każdego naboru wniosków przewiduje przestrzeń do zamieszczenia informacji o poszukiwaniu partnerów do współpracy projektowej.

Horyzont Europa: bazy poszukiwań partnerów na stronie KPK

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Polsce na swojej stronie internetowej udostępnia bazy poszukiwań partnerów do projektów programu badań i innowacji UE - Horyzont Europa.

Wyszukiwarka Partnerów do projektów programu Kreatywna Europa

Creative Europe Desk Polska na swojej stronie internetowej udostępnia wyszukiwarkę partnerów do projektów programu Kreatywna Europa na lata 2021-2027.

OTLAS: narzędzie do poszukiwania partnerów do projektów młodzieżowych w programie Erasmus+

Otlas jest internetowym i bezpłatnym narzędziem, stworzonym i udostępnionym przez sieć SALTO, które umożliwia znalezienie partnerów do projektu lub znalezienie projektu, w którym organizacja lub grupa młodzieży go przygotowująca poszukuje partnerów. Następnie, gdy partnerstwo projektowe jest kompletne a proponowany projekt odpowiada założeniom i kryteriom programu Erasmus+, można ubiegać się o jego finansowanie z UE.

eTwinning: platforma nawiązywania współpracy szkół

Społeczność platformy eTwinning, ułatwiającą znalezienie partnerów i nawiązanie współpracy między europejskimi szkołami, tworzą nauczyciele, dyrektorzy szkół, bibliotekarze szkolni i edukatorzy. Platforma jest częścią programu UE – Erasmus +.

EPALE: wyszukiwarka partnerów do projektów kształcenia i szkolenia Erasmus+ oraz dzielenia się dobrymi praktykami

EPALE czyli Elektroniczna Platforma na rzecz Kształcenia Dorosłych oferuje wyszukiwarkę partnerów do współpracy, dzielenia się dobrymi praktykami czy projektów np. z zakresu programu Erasmus+, nie tylko dotyczących osób dorosłych.

Enterprise Europe Network: wyszukiwarka zagranicznych partnerów biznesowych

Enterprise Europe Network czyli Europejska Sieć Przedsiębiorczości na swojej stronie internetowej oferuje narzędzie umożliwiające nawiązanie partnerstw biznesowych.
 

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389