Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Młodzież > Młodzi On-Life

#DiscoverEU: graj w zielone!

Agencja Narodowa programu Erasmus+ w Polsce informuje o przygotowanym przez Komisję Europejską nowym wyzwaniu dla uczestników #DiscoverEU. Jeśli masz za sobą udział w jednej z poprzednich edycji konkursu, możesz teraz powalczyć o dodatkowe nagrody!

Do 31 sierpnia można ubiegać się o płatne staże w Komisji Europejskiej

Komisja Europejska prowadzi nabór na płatne pięciomiesięczne staże w ramach programu stażowego "Blue book", które realizowane będą w Brukseli oraz innych miejscach przedstawicielskich KE w UE od 1 marca 2023 do 31 lipca 2023 r. Termin zgłaszania wniosków upływa 31 sierpnia o godz. 12:00.

ALMA: pierwsze państwa członkowskie deklarują około 270 mln euro na uruchomienie inicjatywy

Pierwsze państwa członkowskie wyraziły swoje zobowiązanie na rzecz uruchomienia nowej inicjatywy Komisji ALMA („Aim, Learn, Master, Achieve”), która ma wspierać młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w ich staraniach do odnalezienia się na rynku pracy lub rozpoczęcia dalszego kształcenia.

Learning Labs Program: nabór projektów współpracy sektora kultury i edukacji

Creative Europe Desk Polska informuje o naborze skierowanym do organizacji i struktur sektora kultury i kreatywnego na nawiązanie współpracy ze szkołami w celu wprowadzenia młodych ludzi w świat zawodów kreatywnych . Nabór prowadzi Creative FLIP - pilotażowe działanie wspierane przez unijny program Kreatywna Europa.

Zostań Młodzieżowym Ambasadorem Biogospodarki!

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji zaprasza osoby w wieku 18-35 lat mające doświadczenie lub zainteresowane biogospodarką i dziedzinami z nią związanymi, np. systemami żywnościowymi, leśnictwem, zmianami klimatu, do udziału w programie Młodzieżowych Ambasadorów Biogospodarki - Bioeconomy Youth Ambassador. Zgłoszenia można przesyłać do 13 czerwca!

Konsultacje publiczne w sprawie unijnego programu "Owoce, warzywa i mleko w szkole"

Komisja Europejska zaprosza wszystkich zainteresowanych w tym same dzieci w wielku szkolnym oraz ich rodziców i opiekunów do udziału w konsultacjach publicznych oraz podzielenia się opinia o programie UE "Owoce, warzywa i mleko w szkole". Opinie można przekazywać do 28 lipca 2022 r.

Badanie Eurobarometru na temat Europejskiego Roku Młodzieży

Komisja opublikowała dziś badanie Eurobarometr Flash na temat młodzieży i demokracji, przeprowadzone w dniach 22 lutego – 4 marca 2022 r. Europejski Rok Młodzieży trwa w najlepsze, więc na zakończenie Konferencji w sprawie przyszłości Europy – w ramach której młodzież odegrała kluczową rolę – nadeszła pora, by podsumować nastroje młodego pokolenia.

Youth4Regions: program stażowy dla młodych dziennikarzy

Komisja Europejska zaprasza studentów dziennikarstwa oraz dziennikarzy rozpoczynających swoją karierę w tym zawodzie do udziału w VI. edycji programu stażowego #Youth4Regions. Nabór wniosków jest otwarty do 11 lipca 2022 r. do godz. 17h00.

Uwaga 18-latkowie! Rusza tegoroczna edycja DiscoverEU

Otwarta zostaje pierwsza runda zgłoszeń w 2022 r. do DiscoverEU – działania Komisji, które umożliwia 18-latkom odkrywanie Europy, głównie koleją. Od jutra, 7 kwietnia od godz. 12.00 do 21 kwietnia do godz. 12.00, młodzi ludzie mieszkający w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ będą mogli ubiegać się o jeden z 35 tys. bezpłatnych biletów.

Zostań ekspertem programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Agencja Narodowa programu Erasmus+ w Polsce informuje o możliwości nawiązania współpracy i pozostania ekspertem programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Eksperci oceniają wnioski projektowe składane w odpowiedzi na nabory programu.
1 2 3 4 5 6 ... 21

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389