Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Młodzież > Młodzi On-Life

Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ Sport 2023

30 stycznia Komisja Europejska i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) zapraszają do udziału w Dniu Informacyjnym programu Erasmus+ Sport 2023, którego celem jest dostarczenie potencjalnym wnioskodawcom informacji o przyszłym programie i możliwościach finansowania projektów w 2023 r.

Trwa nabór na płatne staże do Komisji Europejskiej

Do 31 stycznia do godz. 12:00 można ubiegać się o płatne staże programu stażowego „Blue Book” Komisji Europejskiej dla absolwentów studiów wyższych, które realizowane będą od października w Brukseli, Luksemburgu oraz w krajowych przedstawicielstwach instytucji. O udział mogą ubiegać się wszyscy obywatele UE bez względu na wiek!

Staże: ocena Komisji poddaje analizie oddziaływanie europejskich ram jakości

Staże odgrywają kluczową rolę we wsparciu młodych ludzi w zdobywaniu praktycznego doświadczenia i ułatwiają ich dostęp do rynku pracy. 85 proc. stażystów objętych badaniem na potrzeby oceny stwierdziło, że staże umożliwiły im poznanie rzeczy przydatnych zawodowo.

Inauguracja Kampusu EIT: lepsza oferta kształcenia w zakresie przedsiębiorczości

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) inauguruje dziś „Kampus EIT” – nową inicjatywę służącą ułatwieniu dostępu do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej Instytutu, łączącej innowację z przedsiębiorczością.

Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności: Ogólnopolskie Dni Informacyjne 2023

Agencja Narodowa Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce - FRSE - zaprasza wszystkich zainteresowanych przygotowaniem projektów w ramach tychże programów do udziału w Ogólnopolskich Dniach Informacyjnych 2023, które odbędą się on-line w terminie 11-13 stycznia.

Nagroda Publiczności LUX 2023: pięcioro finalistów

Które filmy są nominowane do Nagrody Publiczności LUX dla najlepszego filmu 2023? Nominacje ogłoszono podczas ceremonii wręczenia Europejskich Nagród Filmowych w Reykjavíku.

Działania „Maria Skłodowska-Curie”: 1,75 mld euro na nowe wnioski o stypendia dla naukowców i instytucji

Komisja ogłosiła nowe zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie szkoleń, umiejętności i rozwoju kariery naukowców w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA). Jest to sztandarowy unijny program finansujący studia doktoranckie i podoktorskie, będący częścią programu „Horyzont Europa”.

Konkurs Nowy Europejski Bauhaus: Komisja rozpoczęła nabór zgłoszeń do edycji 2023!

Komisja rozpoczęła nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu Nowy Europejski Bauhaus. Dwie poprzednie edycje spotkały się z dużym zainteresowaniem: nadesłano ponad 3 tys. zgłoszeń ze wszystkich państw członkowskich UE. W 2023 r. Komisja nagrodzi 15 wzorcowych inicjatyw łączących zrównoważony rozwój, estetykę i inkluzywność – trzy podstawowe wartości nowego europejskiego Bauhausu.

Europejski Korpus Solidarności: otwarte zaproszenie do składania wniosków z budżetem 142 mln euro

Komisja opublikowała dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na 2023 r. Europejski Korpus Solidarności to unijny program przeznaczony dla osób młodych, które chcą zaangażować się w realizowane w całej UE i poza jej granicami działania solidarnościowe w różnych dziedzinach, takich jak pomoc osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji lub ochrona zdrowia i środowiska.

Erasmus+: KE otworzyła zaproszenie do składania wniosków na 2023 rok

Komisja ogłosiła dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2023 r. Dzięki rocznemu budżetowi w wysokości 4,2 mld euro zwiększa się wsparcie ze środków programu na rzecz włączenia społecznego, aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa w życiu demokratycznym oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE i na świecie.
1 2 3 4 5 6 ... 23

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389