Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Młodzież > Młodzi On-Life

KR: program dla młodych, wybranych w wyborach polityków

Europejski Komitet Regionów zaprasza polityków, którzy mają nie więcej niż 40 lat i sprawują mandat na szczeblu lokalnym lub regionalnym w UE do udziału w programie "Young Elected Politicians" oraz dołączenia do europejskiej społeczności młodych polityków w celu wymiany doświadczeń, pomysłów i informacji.
 

Odpowiadaj na globalne wyzwania - Europa o klimacie

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce informuje o możliwości dołączenia przez nauczycieli ze szkół podstawowych, klas IV-VIII, prowadzących zajęcia z geografii, matematyki, języka polskiego lub godzinę wychowawczą do programu "Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie". Polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej oferuje bezpłatne webinarium, zajęcia warsztatowe i materiały dydaktyczne.

Nabór na staże w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób z siedzibą w Sztokholmie prowadzi nabór płatne staże w 2021 roku. Program stażowy skierowany jest do absolwentów studiów rozpoczynających karierę zawodową. Zgłoszenia można przesyłać do 9 grudnia br.

Europejska Stolica Młodzieży 2024: miasta mogą już zgłaszać swoje kandydatury!

Europejskie Forum Młodzieży zaprasza europejskie miasta do ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Trwający obecnie nabór dotyczy przyznania tytułu na 2024 rok. Wnioski można przesyłać do 17 stycznia 2021 r.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2021

Masz 16-30 lat i pracujesz nad projektem o wymiarze europejskim? Zawalcz o Młodzieżową Nagrodę im. Karola Wielkiego 2021 i zdobądź fundusze na rozwój swojej inicjatywy. Zgłoszenia do przyszłorocznej edycji nagrody można składać do 1 lutego 2021 roku.

Prawa dziecka: otwarte konsultacje w sprawie strategii UE na rzecz praw dziecka 2021-2025

Do 8 grudnia Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie strategii UE na rzecz praw dziecka 2021-2025, której celem jest zapewnienie unijnych ram działań na rzecz lepszego propagowania i lepszej ochrony praw dziecka.

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2020

Komisja Europejska opublikowała dziś doroczny Monitor Kształcenia i Szkolenia. Przedstawiła w nim analizę sytuacji pod względem kształcenia i szkolenia w UE i jej państwach członkowskich. W tegorocznym wydaniu specjalną uwagę poświęcono nauczaniu i uczeniu się w epoce cyfrowej.

Juvenes Translatores: ruszyła tegoroczna edycja konkursu dla młodych tłumaczy

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie tegorocznej edycji konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores adresowanego do uczniów szkół średnich z całej Europy. 2 września od godziny 12:00 w południe szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE mogą zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z całej Europy. W tym roku uczestniczące nastolatki będą musiały przetłumaczyć tekst pt. „Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”.

Nabór wniosków Parlamentu Europejskiego odnośnie zwiększania świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych UE

Parlament Europejski do 30 września prowadzi nabór wniosków na działania komunikacyjne mające na celu zwiększania świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych UE poprzez promowanie zaangażowania obywateli UE za pośrednictwem trzech różnych kanałów: zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania społeczności i zaangażowania młodzieży. Nabór skierowany jest przede wszystkim do organizacji non-profit np. NGO, organizacji młodzieżowych.

Chat na żywo z Komisarz Gabriel o nowym Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

We wtorek, 14 lipca o godz. 15:00, Komisja Europejska zaprasza do udziału w chacie na żywo z Mariyą Gabriel, Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży na temat nowego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej - wyciągania wniosków z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa oraz spojrzenia na przyszłość.
 
1 2 3 4 5 6 ... 16

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389