Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji i podmiotów

  • 13-06-2014
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Mając na uwadze zwiększanie świadomości o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tworzonych politykach europejskich, wdrażanych inicjatywach oraz możliwości korzystania ze środków udostępnianych w ramach programów wspólnotowych, Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli oferuje możliwość przygotowania wizyt studyjnych w Brukseli dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji i podmiotów z województwa lubuskiego.
 
Biuro oferuje przygotowanie części merytorycznej wizyty (spotkania z przedstawicielami instytucji UE, sieci, innych regionów europejskich) oraz udziela informacji w sprawach organizacyjnych.
 
Koszty organizacyjne: podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia, sali spotkań w Brukseli (zwłaszcza w przypadku licznej grupy) oraz w razie zapotrzebowania na tłumaczenie angielsko-polskie ponosi instytucja/organizacja/podmiot delegujący uczestników wizyty. 
 
Zainteresowane wizytą instytucje, organizacje i inne podmioty prosimy o kontakt mailowy wraz z informacją o preferowanym terminie wizyty i obszarach tematycznych (np. energia i efektywność energetyczna, transport i Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T, równość kobiet i mężczyzn, młodzież i edukacja, zdrowie i dobrobyt, inteligentne specjalizacje, wspólna polityka rolna, ekonomia społeczna, kultura, zmiany klimatu i środowisko itd.). 

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389