Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Staże dla pracowników JST i inne

Staże i możliwość korzystania z biura

  • 13-06-2014
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Z inicjatywy Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak w  2012 r. rozpoczął się II program stażowy dla urzędników samorządów lokalnych, który przeprowadzany jest we współpracy z BRWL w Brukseli.
 
I program staży odbył się w latach 2009 -2011. W Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli swoje staże odbyli pracownicy Urzędów Miast, Gmin, Starostw Powiatowych a także Urzędu Marszałkowskiego. Ze stażu do 2014 roku korzystali również studenci i absolwenci szkół wyższych pochodzący z Województwa Lubuskiego. W latach 2014-2016, młodzi Lubuszanie: studenci, absolwenci a także osoby zarówno bezrobotne jak i pracujące w wieku 18-30 lat, mogli skorzystać z możliwości realizacji Europejskiego Wolontariatu (EVS) z projekt yBBregions realizowanego przez Wojewodztwo Lubuskie w ramach programu UE "Młodzież w działaniu". (Więcej w zakładce: Młodzież | Młodzi  On-Life). Od 2017 roku ponownie istnieje możliwość współpracy na zasadzie korzystania z biura, przez lubuskich studentów i absolwentów szkół wyższych.
 
W zależności od potrzeby i zainteresowania biuro regionalne oferuje jedno- lub dwumiesięczne staże pracownikom lubuskich JST. Są one skierowane przede wszystkim do wszystkich chętnych zainteresowanych polityką europejską oraz funkcjonowaniem instytucji unijnych. Stażysta uczestniczy w bieżących pracach BRWL jak również w spotkaniach w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej oraz Komitecie Regionów. Stażyści mają także okazję do zapoznania się z działalnością, współpracujących z BRWL, Przedstawicielstw m.in. Landu Brandenburgii czy Regionów Południowej Danii, a także innych regionów europejskich. Unia Europejska przez polityki, ale przede wszystkim poprzez fundusze i tzw. programy unijne jest obecna w każdej dziedzinie życia swoich obywateli, dlatego możliwość odbycia stażu dostępna jest również dla osób, których zakres pracy administracyjnej nie jest bezpośrednio powiązany z tematyką UE.
 
Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań do aplikacji na staż konieczna jest znajomość języka angielskiego (poziom co najmniej B2).W celu uzyskania informacji co do możliwości złożenia aplikacji, zarówno pracowników JST jak i inne osoby prywatne zainteresowane funkcjonowanie UE, zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi regulaminami i formularzami lub prosimy o kontakt mailowy. Proces aplikacyjny na staż odbywa się w sposób ciągły, zakwalifikowanie się zależy od dostępnych miejsc i prowadzonych prac Biura w kolejnych miesiącach. Decyzję o możliwości odbycia stażu podejmuje Zarząd Województwa. Zapraszamy zgłaszania zainteresowania odbycia stażu w naszym Biurze! 

Załączniki

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389