Aktualności

Otwarty nabór ekspertów programów UE

  • 02-04-2021
  • Autor: Creative Europe Desk Polska
Creative Europe Desk Polska informuje o otwartym przez Komisję Europejską naborze ekspertów oceniających i monitorujących projekty zgłaszane w ramach programów Unii Europejskiej. Rekrutacja dotyczy m.in. programów: Erasmus+, Kreatywna Europa, Life, Prawa, równość i obywatelstwo oraz programu Wartości.
 
Do aplikowania zaproszone są osoby o wysokim poziomie wiedzy i doświadczeniu zawodowym we wszystkich obszarach działań i polityk Unii Europejskiej – szczegółowe obszary wymaganej wiedzy obejmują programy i przetargi UE opisane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Obowiązkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.  

Do zadań ekspertów należą m.in. ocena wniosków o dofinansowanie (w tym przetargów) – monitorowaniu projektów i umów oraz doradztwo w konkretnych kwestiach. W zależności od powierzonych zadań eksperci mogą wykonywać swoją pracę częściowo zdalnie.

Wybór ekspertów zostanie dokonany z uwzględnieniem zasad równego traktowania tzn. pod uwagę będzie brane pochodzenie geograficzne, znajomość języków i profil zawodowy kandydatów, a także istotny będzie zrównoważony udział kobiet i mężczyzn. Za pracę w charakterze eksperta przewiduje się wynagrodzenie ustalane na podstawie stawki stosowanej w momencie podpisywania umowy oraz zwrot kosztów podróży i pobytu na podstawie przepisów obowiązujących w Komisji Europejskiej.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na Portalu Finding & Tenders.

Wszystkie szczegóły związane z rekrutacją są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: zobacz.
 
 
 
Źródło: Creative Europe Desk Polska https://kreatywna-europa.eu/
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją