Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Bratysława będzie siedzibą Europejskiego Urzędu ds. Pracy

  • 17-06-2019
  • Autor: BRWL
  • drukuj
13 czerwca, państwa członkowskie UE postanowiły, iż siedzibą Europejskiego Urzędu ds. Pracy będzie stolica Słowacji - Bratysława. Tego samego dnia na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, ministrowie przyjęli rozporządzenie ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy.
Jak czytamy w komunikacie prasowym Komisja Europejska, Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen poinformowała, że "od października Urząd rozpocznie działalność w Brukseli, zanim zostanie przeniesiony do swojej siedziby. Mam nadzieję, że Urząd jak najszybciej się zaadaptuje i rozpocznie pracę w Bratysławie".

Europejski Urząd ds. Pracy ma ułatwiać dostęp obywateli i pracodawców do informacji na temat ich praw i obowiązków  w dziedzinie mobilności pracowników, koordynacji zabezpieczenia społecznego, a także dostępu do odpowiednich usług; wspierać współpracę  operacyjną między organami krajowymi transgranicznego egzekwowania przepisów prawa UE w tym zakresie; a także zapewniać mediację i pomoc w rozstrzygania sporów między organami krajowymi oraz w przypadku wystąpienia transgranicznych zakłóceń na rynku pracy.
 
Więcej informacji:

Oświadczenie: Sprawiedliwa mobilność pracowników: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie dotyczące Europejskiego Urzędu ds. Pracy : zobacz
Notatka prasowa KE: Pytania i odpowiedzi na temat Europejskiego Urzędu ds. Pracy (w następstwie wstępnego porozumienia z 5 lutego 2019 r.): zobacz
Zestawienie informacji: Europejski filar praw socjalnych – w kierunku sprawiedliwej mobilności pracowników: Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (EN): zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389