Kalendarium informacji

Aktualności

Bratysława będzie siedzibą Europejskiego Urzędu ds. Pracy

 • BRWL /
 • 17-06-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Bratysława będzie siedzibą Europejskiego Urzędu ds. Pracy 13 czerwca, państwa członkowskie UE postanowiły, iż siedzibą Europejskiego Urzędu ds. Pracy będzie stolica Słowacji - Bratysława. Tego samego dnia na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, ministrowie przyjęli rozporządzenie ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy.
Jak czytamy w komunikacie prasowym Komisja Europejska, Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen poinformowała, że "od października Urząd rozpocznie działalność w Brukseli, zanim zostanie przeniesiony do swojej siedziby. Mam nadzieję, że Urząd jak najszybciej się zaadaptuje i rozpocznie pracę w Bratysławie".

Europejski Urząd ds. Pracy ma ułatwiać dostęp obywateli i pracodawców do informacji na temat ich praw i obowiązków  w dziedzinie mobilności pracowników, koordynacji zabezpieczenia społecznego, a także dostępu do odpowiednich usług; wspierać współpracę  operacyjną między organami krajowymi transgranicznego egzekwowania przepisów prawa UE w tym zakresie; a także zapewniać mediację i pomoc w rozstrzygania sporów między organami krajowymi oraz w przypadku wystąpienia transgranicznych zakłóceń na rynku pracy.
 
Więcej informacji:

Oświadczenie: Sprawiedliwa mobilność pracowników: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie dotyczące Europejskiego Urzędu ds. Pracy : zobacz
Notatka prasowa KE: Pytania i odpowiedzi na temat Europejskiego Urzędu ds. Pracy (w następstwie wstępnego porozumienia z 5 lutego 2019 r.): zobacz
Zestawienie informacji: Europejski filar praw socjalnych – w kierunku sprawiedliwej mobilności pracowników: Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (EN): zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Trzeci nabór inicjatywy... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Trzeci nabór inicjatywy WiFi4EU już 19 września...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...