Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

DiscoverEU: zgłoszenia tylko do 26 października!

Tylko do 26 października trwa nabór do inicjatywy Unii Europejskiej "DiscoverEU" skierowanej do młodych Europejczyków w wieku 18 -20 lat, w ramach której Komisja Europejska przyzna 60 tys. bezpłatnych biletów kolejowych na podróż po UE w 2022 r. Zachęcamy młodych Lubuszan do udziału!

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Podczas sesji plenarnej omówione zostaną pomysły obywateli

W najbliższy weekend podczas sesji plenarnej omówione zostaną sprawozdania z europejskich paneli obywatelskich, paneli krajowych i wydarzeń, Europejskiego Spotkania Młodzieży i z platformy cyfrowej.

Program prac Komisji na 2022 rok

Komisja przyjęła dziś (19.10) swój program prac na 2022 r., określający dalsze działania w odważnym planie transformacji na rzecz Europy po pandemii COVID-19 – Europy bardziej zielonej, sprawiedliwej, cyfrowej i odpornej. Program prac Komisji zawiera 42 nowe inicjatywy ustawodawcze w ramach sześciu naczelnych celów wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen, opracowane w oparciu o orędzie o stanie Unii Europejskiej z 2021 r. W programie uwzględniono też doświadczenia i wnioski wynikające z bezprecedensowego kryzysu spowodowanego pandemią, a jednocześnie szczególną uwagę poświęcono młodemu pokoleniu dzięki propozycji ustanowienia 2022 r. Europejskim Rokiem Młodzieży.

Komisja wznawia przegląd zarządzania gospodarczego w UE

Komisja Europejska przyjęła komunikat, w którym podsumowuje zmienione okoliczności zarządzania gospodarczego w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 i wznawia debatę publiczną na temat przeglądu unijnych ram zarządzania gospodarczego. Komunikat ten wynika ze zobowiązania przewodniczącej Ursuli von der Leyen wyrażonego w orędziu o stanie Unii na rzecz osiągnięcia konsensusu w sprawie przyszłości unijnych ram zarządzania gospodarczego. Rozpoczętą po raz pierwszy w lutym 2020 r. debatę publiczną Komisja poprzednio zawiesiła, by skoncentrować się na reagowaniu na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19.
 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii przeznacza wsparcie w wysokości 5 mln euro dla nowego europejskiego Bauhausu

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) uruchamia dzisiaj inicjatywę „Stymulator wspólnoty EIT – Zwiększanie skali przedsięwzięć nowego europejskiego Bauhausu”, aby wesprzeć nowy europejski Bauhaus. W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków dwadzieścia innowacyjnych przedsiębiorstw otrzyma wsparcie, sięgające w indywidualnych przypadkach 50 tys. euro.

Na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego

Posłowie odniosą się do obaw związanych ze stanem praworządności w Polsce i zagłosują nad rezolucją klimatyczną przed konferencją COP26 na sesji plenarnej 18-21 października.

Komisja rozpoczyna prace nad ogłoszeniem roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym przez nią orędziu o stanie Unii z 2021 r. Komisja przyjęła dziś (14.10) formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Aby budować lepszą, bardziej ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i uczestnictwa wszystkich młodych ludzi.

Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa

Krajowy Punkt Kontaktowy programów badawczych UE w Polsce zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w serii spotkań informacyjnych poświęconych klastrom w ramach II filaru programu badań i innowacji UE Horyzont Europa. "Tydzień z klastrami" rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek 18 października. Udział w spotkaniach prowadzonych on-line jest bezpłatny.
 

Ochrona georóżnorodności nie zna granic! O polsko-niemieckiej współpracy w Geoparku Łuk Mużakowa na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2021

Województwo Lubuskie jak co roku aktywnie uczestniczy w wydarzeniach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, który jest forum dyskusji i wymiany wiedzy o najważniejszych aspektach zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego w UE, wspieranego przez fundusze polityki spójności. Podczas warsztatu o transgranicznej współpracy nad ochroną geo- i bioróżnorodności oraz zrównoważoną mobilnością jednocześnie wspomagającej rozwój gospodarczy i społeczny mówił w imieniu regionu lubuskiego Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa, dr Jacek Koźma.

Rozpoczął się Europejski Tydzień Regionów i Miast 2021

Na poniedziałkowej konferencji prasowej inaugurującej 19. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2021 Komisja przedstawiła podsumowanie pomocy udzielonej w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom (REACT-EU). REACT-EU jest pierwszym instrumentem NextGenerationEU na rzecz odbudowy w państwach członkowskich, w ramach którego zatwierdzono już 34,1 mld euro wsparcia i wypłacono 3,5 mld euro w ciągu zaledwie czterech miesięcy.
1 2 3 4 5 6 ... 112

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389