Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Europa dla obywateli: nowe webinaria z cyklu "Zaprojektuj działanie"!

  • 17-11-2020
  • Autor: BRWL, KPK
  • drukuj
Polski Punkt Kontaktowy programu Europa dla Obywateli zaprasza na wykłady eksperckie z cyklu "Zaprojektuj działanie!", którego najbliższe webinarium na temat e-demokracji i e-partycypacji odbędzie się 24 listopada, a kolejne poświęcone współpracy organizacji pozarządowych z samorządami 26 listopada. 
Krajowy Punkt Kontaktowy programu Europa dla obywateli w Polsce zaprasza wszystkich chętnych do udziału w organizowanych przez siebie wykładach eksperckich on-line, skierowanych do odbiorców i potencjalnych beneficjentów unijnego programu Europa dla obywateli. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Najbliższe webinaria z cyklu "Zaprojektuj działanie!":

Społeczeństwo obywatelskie w sieci – wyzwania e-demokracji: wtorek, 24 listopada 2020 r. w godz. 11.00-12.30. 
 
Czy technologia ułatwia udział w życiu społecznym? Jak za pomocą narzędzi cyfrowych dotrzeć i zaangażować w działania lokalne społeczności? A także jakie możliwości daje nam e-demokracja i e-partycypacja? Zagadnienia te przybliży Alek Tarkowski podczas wykładu eksperckiego “Społeczeństwo obywatelskie w sieci – wyzwania e-demokracji”. W ramach spotkania odbędzie się również prezentacja projektu “Supporting democratic Union and Active Citizenship in the Digital Era” (Digital Democracy Network), współfinansowanego przez Program “Europa dla obywateli” w działaniu 2.2 Sieci miast. Celem projektu jest wsparcie lokalnych i regionalnych jednostek samorządowych, NGO oraz obywateli Unii w rozwijaniu kompetencji cyfrowych w kontekście aktywnego obywatelstwa. O działaniach opowie koordynatorka projektu Małgorzata Wochowska.

Więcej informacji o wydarzeniu wraz z formularzem rejestracyjnym dostępnych jest na stronie KPK Europa dla obywateli: przejdź do strony
 
Współpraca międzysektorowa organizacji pozarządowych z samorządami: czwartek, 26 listopada 2020 r. w godz. 11.00-12.30.
 
Dobrze funkcjonująca współpraca trzeciego sektora z samorządami jest kluczowa w diagnozowaniu lokalnych potrzeb oraz tworzeniu warunków do społecznej i obywatelskiej aktywności. Podczas wykładu eksperckiego Marty Gumkowskiej „Współpraca organizacji pozarządowych z samorządami” uczestnicy przyjrzą się formom i zasadom współdziałania obydwu sektorów oraz dowiedzą się jak proces ten kształtował się na przestrzeni lat. Analiza dotychczasowych doświadczeń może stanowić inspirację do rozwijania silnych relacji i prowadzenia wspólnych, skutecznych działań.

Więcej informacji o wydarzeniu wraz z formularzem rejestracyjnym dostępnych jest na stronie KPK Europa dla obywateli: przejdź do strony
 
 
Zachęcamy do udziału w webinariach polskiego Punktu Kontaktowego programu Europa dla Obywateli!
 
 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji ze strony polskiego Punktu Kontaktowego programu Europa dla obywateli  www.europadlaobywateli.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389