Kalendarium informacji

Poszukiwania partnerów

Oferta ekspertyz hiszpańskiej grupy badawczej do projektów programu Horyzont 2020

 • BRWL /
 • 11-09-2014
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Oferta ekspertyz hiszpańskiej grupy badawczej do projektów programu Horyzont 2020 Grupy badawcza "Demokracja i autonomie: Społeczeństwo i Polityka" -"Democracy and Autonomies: Societies and Politics" prowadzona przez profesora Xaviera Coller z Uniwersytetu Pablo de Olavide w Sewilli oferuje swoją fachową wiedzę do realizacji projektów UE z programu Horyzont 2020.
Program: Horyzont 2020
 
Obszary tematyczne świadczonych ekspertyz i odpowiadające nim zaproszenia do składania wniosków:
 •  Istota pojęcia "Obywatelskie Obserwatoria" („Citizen Observatories”). Numer zaproszenia do składania wniosków: H2020-SC5-2015-two-stage. Termin zgłaszania chęci współpracy: 21.04.2015
 •  TIK-aktywny otwarty rząd. Numer zaproszenia do składania wniosków: H2020-INSO-2015-CNECT. Termin zgłaszania chęci współpracy: 25.05.2015
 • Wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się z TIK: Wczesne wykrywanie i interwencja ryzyka. Numer zaproszenia do składania wniosków: H2020-PHC-2015-single-stage. Termin zgłaszania chęci współpracy: 21.04.2015
Oferowane umiejętności i ekspertyzy:
 • Identyfikacja niezaspokojonych potrzeb społecznych i zapotrzebowania społecznego
 • Tworzenie demokratycznych mechanizmów partycypacji
 • Tworzenie mechanizmów monitorowania polityk publicznych
 • Projektowanie i wdrażanie polityk publicznych
 • Ewaluacja polityk publicznych
 • Projektowanie i tworzenie obserwatoriów obywatelskich
 • Badania dotyczące parlamentów, członków parlamentu i obywateli
 • E-administracja i obserwatoria platform internetowych
Badania społeczne:
 • Ocena jakościowa: wywiady dla kluczowych zainteresowanych stron, grup dyskusyjnych, analiza przypadku
 • Ocena ilościowa: badania, analizy danych, obróbka danych
Poszukujący partnera: DASP jest niezależną grupą badawczą i składa się zarówno z członków hiszpańskich jak i międzynarodowych uczelni. Prowadzi badania związane głównie z tematami politycznymi i społecznymi.  DASP oferuje ekspertyzy: swoją pracę jako wkład do projektów realizowanych przez konsorcja projektowe.

Więcej informacji: zobacz
 
Kontakt:
Prof. Xavier Coller: xaviercoller~@~upo~.~es

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...