Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Młodzież > Młodzi On-Life

Rekrutacja do II tury Europejskiego Wolontariatu projektu yBBregions

  • 17-11-2014
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Wszystkich młodych Lubuszan w wieku od 18 do 30 lat zapraszamy do zgłaszania kandydatur do udziału w II turze Wolontariatu Europejskiego EVS2, który realizowany będzie w terminie od 12 stycznia do 12 kwietnia 2015 roku w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli.
Zgodnie z informacją opublikowaną w maju br. na stronie www.lubuskie.pl  o możliwości udziału w projekcie, informujemy iż do 30 listopada 2014 r., wszyscy zarejestrowani na stronie projektu „yBBregions” użytkownicy spełniający kryteria kwalifikowalności są zaproszeni do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w drugiej turze działania projektu: EUROPEJSKI WOLONTARIAT (EVS), która odbędzie się w terminie od 12 stycznia  do 12 kwietnia  2015 w Brukseli.
 
W II turze wolontariatu europejskiego wezmą udział cztery osoby po jednej z regionów: Województwa Lubuskiego, Kraju Preszowskiego oraz dwie osoby z Abruzji.
 
Aby wyrazić swoje zainteresowanie odbyciem EUROPEJSKIEGO WOLONTARIATU w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę yBBregions i poprzez menu-użytkownika zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST EVS SPRING 1” a także przesłanie CV i listu wyjaśniającego chęć udziału w tym działaniu na adres mailowy BRWL. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniu i nie będące jeszcze członkami społeczności projektu, prosimy o zarejestrowanie się na stronie internetowej „yBBregions” a następnie postępowanie zgodnie z powyższą instrukcją.
 
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w EUROPEJSKIM WOLONTARIACIE kwalifikują się osoby:
  • w wieku od 18 do 30 lat;
  • urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim
  • zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.
Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions oraz w dokumentach przesyłanych drogą mailową zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.
 
W przypadku pytań odnośnie procedury wyboru uczestników, prosimy o zapoznanie się z ww. informacją o selekcji opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 

Projekt „yBBregions – Youth and Brussels Based” jest współfinansowany ze środków europejskiego programu Młodzież w działaniu 2007-2013.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389