Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Rekrutacja do II tury Europejskiego Wolontariatu projektu yBBregions

 • BRWL /
 • 17-11-2014
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Rekrutacja do II tury Europejskiego Wolontariatu projektu yBBregions Wszystkich młodych Lubuszan w wieku od 18 do 30 lat zapraszamy do zgłaszania kandydatur do udziału w II turze Wolontariatu Europejskiego EVS2, który realizowany będzie w terminie od 12 stycznia do 12 kwietnia 2015 roku w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli.
Zgodnie z informacją opublikowaną w maju br. na stronie www.lubuskie.pl  o możliwości udziału w projekcie, informujemy iż do 30 listopada 2014 r., wszyscy zarejestrowani na stronie projektu „yBBregions” użytkownicy spełniający kryteria kwalifikowalności są zaproszeni do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w drugiej turze działania projektu: EUROPEJSKI WOLONTARIAT (EVS), która odbędzie się w terminie od 12 stycznia  do 12 kwietnia  2015 w Brukseli.
 
W II turze wolontariatu europejskiego wezmą udział cztery osoby po jednej z regionów: Województwa Lubuskiego, Kraju Preszowskiego oraz dwie osoby z Abruzji.
 
Aby wyrazić swoje zainteresowanie odbyciem EUROPEJSKIEGO WOLONTARIATU w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę yBBregions i poprzez menu-użytkownika zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST EVS SPRING 1” a także przesłanie CV i listu wyjaśniającego chęć udziału w tym działaniu na adres mailowy BRWL. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniu i nie będące jeszcze członkami społeczności projektu, prosimy o zarejestrowanie się na stronie internetowej „yBBregions” a następnie postępowanie zgodnie z powyższą instrukcją.
 
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w EUROPEJSKIM WOLONTARIACIE kwalifikują się osoby:
 • w wieku od 18 do 30 lat;
 • urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim
 • zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.
Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions oraz w dokumentach przesyłanych drogą mailową zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.
 
W przypadku pytań odnośnie procedury wyboru uczestników, prosimy o zapoznanie się z ww. informacją o selekcji opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 

Projekt „yBBregions – Youth and Brussels Based” jest współfinansowany ze środków europejskiego programu Młodzież w działaniu 2007-2013.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...