Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Nowe przepisy dotyczące przejrzystości podatkowej pozwolą państwom członkowskim na wgląd w sektor kryptoaktywów

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś przez ministrów finansów UE porozumienie polityczne („podejście ogólne”) w sprawie nowych przepisów dotyczących przejrzystości podatkowej. Mają one objąć wszystkich dostawców usług obsługujących transakcje na kryptoaktywach dla klientów mających miejsce zamieszkania w UE. Nowe przepisy, które opierają się na wniosku, uzupełniają rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) i rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych (TFR), są w pełni zgodne z inicjatywą OECD w sprawie ram sprawozdawczości w zakresie kryptoaktywów.
 
Sprawiedliwe i skuteczne opodatkowanie jest niezbędne, by zabezpieczyć dochody dla inwestycji i usług publicznych i jednocześnie tworzyć otoczenie biznesu, w którym innowacje mogą się rozwijać. Organy podatkowe nie posiadają jednak obecnie informacji niezbędnych do monitorowania wpływów uzyskanych z wykorzystaniem kryptoaktywów, które często są przedmiotem obrotu transgranicznego. Poważnie ogranicza to zdolność tych organów do zapewnienia skutecznego płacenia podatków, co oznacza, że europejscy obywatele tracą znaczne dochody z podatków.
 
Dyrektywa spowoduje zwiększenie zdolności państw członkowskich do wykrywania oszustw podatkowych, przypadków uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania oraz do zwalczania tych zjawisk. Nałoży ona bowiem na wszystkich dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, których siedziba znajduje się w UE – niezależnie od ich wielkości – obowiązku zgłaszania transakcji realizowanych przez klientów zamieszkałych w UE. Zakres dyrektywy rozszerzono ponadto w taki sposób, by uwzględniała ona obowiązki sprawozdawcze instytucji finansowych w zakresie pieniądza elektronicznego i cyfrowych walut banku centralnego oraz automatyczną wymianę informacji dotyczących interpretacji indywidualnej prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym, z której korzystają osoby fizyczne.
 
Nowe wymogi sprawozdawcze dotyczące kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego i walut cyfrowych banku centralnego wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. Ostateczne przyjęcie nowych przepisów będzie możliwe po przedstawieniu opinii doradczej przez Parlament Europejski.
 
Źródło: Komisja Europejska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389