Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Konsultacje publiczne: Policz emisje z transportu – „CountEmissions EU”

  • 03-08-2022
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Komisja Europejska do 17 października br. prowadzi konsultacje publiczne odnośnie inicjatywy "CountEmissions EU" określającej wspólne ramy obliczania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem.
Konsultacje te są skierowane przede wszystkim do podmiotów zajmujących się transportem i logistyką działających w sektorach transportu towarowego i pasażerskiego, w tym do właścicieli ładunków, pośredników, przewoźników, ale także pasażerów, platform handlu elektronicznego, klientów czy też organów krajowych państw UE.

Udział w konsultacjach można wziąć do 17 października 2022 r. przekazując swoją opinię poprzez formularz on-line dostępny na stronie Komisji Europejskiej

Więcej informacji:

 
 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389